Bierne palenie tytoniu i upośledzona zależna od śródbłonka dylatacja tętnic u zdrowych młodych dorosłych ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W przypadkach, w których próbki na czczo były dostępne, oznaczano triglicerydy za pomocą AutoAnalyzer, lipoproteiny o dużej gęstości mierzono po wytrąceniu siarczanem magnezu dekstranu, a lipoproteiny o niskiej gęstości obliczano za pomocą formuły Friedewald a. Metoda ultradźwiękowa do pomiaru niezależnego od śródbłonka i niezależnego od śródbłonka rozszerzenia tętniczego została opisana wcześniej.13,16 Średnicę tętnicy ramiennej mierzono na obrazach ultrasonograficznych w trybie B, przy użyciu przetwornika liniowego 7,0 MHz i standardowy system Acuson 128XP / 10 (Mountain View, Kalifornia). We wszystkich badaniach uzyskano skany u pacjenta w spoczynku, podczas reaktywnego przekrwienia, ponownie u podmiotu w spoczynku i po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny. Obiekty leżały spokojnie przez co najmniej 10 minut przed pierwszym skanowaniem. Tętnicę ramienną skanowano w przekroju podłużnym 2 do 15 cm ponad łokciem, a środek tętnicy rozpoznawano, gdy uzyskano najczystszy obraz przedniej i tylnej warstwy bocznej. Read the rest of this entry »

No Comments »

Bierne palenie tytoniu i upośledzona zależna od śródbłonka dylatacja tętnic u zdrowych młodych dorosłych

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Bierne palenie, które obejmuje narażenie zarówno na boczny strumień dymu ze spalania papierosów, jak i na wydychanie głównego strumienia dymu, wiązało się ze zwiększonymi objawami oddechowymi u dzieci1 i nadmierną śmiercią z powodu raka płuc u osób dorosłych.2 Jednakże największe zachorowalności i śmiertelność związane z biernym paleniem zostały przypisane do miażdżycowej choroby serca w średnim i starszym wieku; ten czynnik może stanowić do 20 000 zgonów rocznie u osób niepalących w samych Stanach Zjednoczonych.3-6 Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że bierne palenie może zwiększać miażdżycę u królików karmionych cholesterolem7 oraz w kogucikach, 8,9 ale w kilku badaniach oceniano skutki biernego palenia na ścianie tętnic u ludzi. Ponieważ dysfunkcja śródbłonka jest wczesną cechą aterogenezy in vitro, 10 u zwierząt laboratoryjnych, 11 i u ludzi, 12,13 może stanowić ważny wskaźnik wczesnego uszkodzenia naczyń. W związku z tym zbadaliśmy funkcję śródbłonka w tętnicach zdrowych nastolatków i młodych dorosłych (średni wiek, 22 lata), którzy nie mieli znanych czynników ryzyka miażdżycy innych niż długotrwałe narażenie na środowiskowy dym tytoniowy.
Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 78 osób w wieku od 15 do 30 lat; wszyscy mieli normalne ciśnienie krwi, nie mieli cukrzycy i nie mieli historii hiperlipidemii lub rodzinnej historii przedwczesnej choroby naczyń. Były klinicznie dobre i nie przyjmowały regularnych leków nasercowych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Posiadamy również bardzo dużą służbę medyczną, z prawie 500 łóżkami i współmiernie dużym personelem domowym około 150 mieszkańców (od czasu przeprowadzenia tego badania). W naszej instytucji wykładowcy na wydziale medycyny są w dużej mierze odpowiedzialni za generowanie własnych dochodów poprzez działania kliniczne lub granty badawcze, a stosunkowo niewielkie jest centralne wsparcie finansowe na działalność dydaktyczną ze szpitala lub uniwersytetu. W akademickich ośrodkach zdrowia z bezpośrednim finansowaniem przez państwo poparcie dla nauczania może być bardziej rozpowszechnione. Ustalenia kliniczne w naszym dziale są różnorodne i obejmują prywatną praktykę, plany kliniczne w zakresie wydziałów klinicznych oraz status pełnoetatowego pensji. Inne akademickie ośrodki zdrowia, w których skład wchodzą głównie pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin lub organizacje hybrydowe, mogą budować nauczanie tych rozwiązań w sposób, który nie jest możliwy w modelu prywatnej praktyki. Read the rest of this entry »

No Comments »

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Nie było zaskakująco niewielkiej zmienności tego poziomu wśród dywizji subspecjalności, z wyjątkiem Wydziału Chorób Zakaźnych, którego członkowie wydziału wykonali znacznie więcej nauczania niż w innych podspecjalizacjach. Członkowie wyższej kadry nauczyli nieco więcej niż członków wydziału niższego szczebla, a kobiety nieco więcej niż mężczyźni. Jednak naszym głównym wnioskiem z tych analiz jest to, że prawie cały wydział spędził znaczny czas ucząc studentów medycyny i mieszkańców oraz że ogólny wysiłek odzwierciedlał ten szeroki rozkład czasu nauczania, a nie wiele godzin spędzonych na nauczaniu przez podgrupę. Kwota wsparcia finansowego była niewielka w stosunku do zakresu nauczania przez wydziałowych członków wydziału. Nasze szacunki całkowitego czasu nauczania są prawie na pewno konserwatywne, z kilku powodów. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries