Cancer Screening Campaigns – Uzyskanie dawnej, nieinformatywnej perswazji ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jednak badania coraz częściej pokazują, że tak jest. 2 Skuteczne testy przesiewowe niezaprzeczalnie zapobiegają niektórym przypadkom raka. Na przykład testowanie Papanicolaou (Pap) miało znaczący wpływ na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka szyjki macicy na całym świecie. Ale testy przesiewowe również powodują szkody: niepokój i fizyczne komplikacje spowodowane badaniem wyników fałszywie dodatnich i niepotrzebnym leczeniem zbyt często zdiagnozowanych nowotworów – tych, które nigdy nie były przyczyną objawów ani śmierci. Aby przekonać do podejmowania świadomych decyzji, musimy ułatwić lekarzom i pacjentom dostęp do kluczowych danych na temat wyników testów i szkód w odpowiednim kontekście. Różne grupy próbowały promować lepsze podejmowanie decyzji dotyczących badań przesiewowych, chociaż wdrażanie było powolne. Teraz może się rozwijać.
Na przykład National Cancer Institute (NCI) opublikował niedawno Poradnik dla pacjentów i lekarzy dotyczący badań przesiewowych w kierunku raka płuc, który zaprojektowaliśmy we współpracy z grupą roboczą National Lung Screening Trial (NLST) (zobacz Dodatek Dodatek, dostępny pod adresem ). Jednokartkowy przewodnik ma na celu poinformowanie pacjentów i zapewnienie kontekstu dla testu przesiewowego, który okazał się skuteczny w randomizowanym badaniu klinicznym.
Przewodnik podsumowuje dane z NLST, dużego, randomizowanego badania dotyczącego skriningu CT w małej dawce.3 Wyniki badania, w którym zapisano populację wysokiego ryzyka (obecni i byli palacze, którzy palili co najmniej 30 paczek) , zostały zgłoszone wcześniej, gdy po 6,5 roku obserwacji wykryto korzyści związane z śmiertelnością związaną z rakiem płuc. Przewodnik zawiera tabelę danych określającą korzyści i szkody związane z badaniem przesiewowym za pomocą tomografii komputerowej o niskiej dawce w porównaniu z radiografią klatki piersiowej. Tabela jest zaadaptowana z pola faktów na receptę – projektu, który, jak wykazano, skutecznie przekazuje dane na temat korzyści i szkód związanych z lekami na receptę.4 Tutaj tabela podaje bezwzględne ryzyko i różnice ryzyka dla każdego wyniku dla obu grup, używanie absolutnego ryzyka, ponieważ jest mniej prawdopodobne niż względne ryzyko wyolbrzymiania liczbowo małych efektów.5 Całkowite ryzyko wyraża się w formacie częstotliwości (tj. x w 1000), ale dostępna jest również inna wersja, która używa wartości procentowych (at tdi.dartmouth.edu ).
Kontekst jest dodatkową podstawową kwestią w komunikowaniu o skutkach badań przesiewowych. Pacjenci – i wielu lekarzy – rzadko dostrzegają dane na temat bezwzględnego ryzyka zgonu podczas i bez badań przesiewowych, ale przy braku takiego kontekstu, trudno jest im zdecydować, czy redukcje ryzyka obserwowane w danym badaniu są ważne dla ich procesu decyzyjnego. Przewodnik NCI próbuje przedstawić kontekst w sekcji zabierz głos w domu , gdzie podkreśla to, że tomografia niskodawkowa jest jedynym testem przesiewowym, którego zastosowanie okazało się zmniejszać szanse na umieranie z powodu raka płuc i stwierdzenie, że to zmniejszenie jest większe niż obserwowane w docelowych rakach innych częstych testów przesiewowych, takich jak mammografia na raka sutka. W tej sekcji podkreślono również znaczenie bycia badanym w doświadczonym ośrodku, który najprawdopodobniej będzie replikować wyniki NLST.
Chociaż przewodnik zwraca uwagę na szkodliwość fałszywie pozytywnych wyników i ich powikłań, nie omawiają one naddiagnozy, ponieważ ilościowe analizy naddiagnozy nie zostały jeszcze opublikowane
[hasła pokrewne: leczenie pijawkami cena, moringa herbata, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Cancer Screening Campaigns – Uzyskanie dawnej, nieinformatywnej perswazji ad”

 1. Chocolate Thunder Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 2. Miłosz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: redox extreme efekty[...]

 3. Cool Whip Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 4. Rafał Says:

  [..] Cytowany fragment: opieka paliatywna[...]

 5. Neophyte Believer Says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: leczenie pijawkami cena moringa herbata oddział detoksykacyjny