Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ci czterej wykładowcy spędzili wiele godzin na nauczaniu; o połowę kwoty przekazanej przez szpital na serwis medyczny pawilonu Allena przeznaczono na dochody nauczycielskie (tabela 6), podczas gdy drugą połowę uznano za wsparcie dla departamentalnych działań administracyjnych. Wsparcie szpitala prezbiteriańskiego zostało zrekompensowane bezpośrednim kosztem programu dla personelu domu. Uniwersytet przeznaczył łącznie 1.301.892 USD z funduszy centralnych na dział medycyny. Zostało to zrekompensowane kwotą 909021 dolarów, którą departament zwrócił jako zapłatę podatku dziekańskiego od dochodów klinicznych (część dochodów z dochodu z planu praktyk). Pozostałe 392,871 USD zostało wykorzystane na wsparcie administracji departamentów. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Godziny spędzone na nauczaniu na członka wydziału, według wydziału i całego wydziału medycyny. Tabela 3. Tabela 3. Godziny spędzone na nauczaniu, zgodnie z wybranymi cechami członków Wydziału. Duża ilość czasu spędzonego na nauczaniu przez wydział chorób zakaźnych przekłada się również na wyższą średnią liczbę godzin dydaktycznych przypadających na członka wydziału w tym oddziale (tabela 2). Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Porównania tych skorygowanych średnich zostały przetestowane pod kątem istotności statystycznej za pomocą testów F. Wyniki
188 pełnoetatowych wykładowców spędzało łącznie 46 086 godzin lekcyjnych (średnio 245 . 178 godzin) w roku akademickim 1992-1993. Z tego czasu 10 780 godzin (23,4 procent) wydano na nauczanie studentów medycyny i 35 306 godzin (76,6 procent) nauczycieli domów nauczycielskich (tabela 1). Czynności, które odpowiadały największej liczbie godzin, służyły jako lekarz prowadzący na oddziale (13 468 godzin lub 29,2% całości) i działały jako lekarz prowadzący w ramach usługi subspecjalizmu (8152 godziny lub 17,7 procent). Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Czynności związane z administracją kursami, takie jak czas spędzony przez dyrektorów w działaniach innych niż nauczanie, lub na administrowanie działaniami dydaktycznymi, takie jak czas kierowników działów lub dyrektora Służby zdrowia, również zostały wykluczone. Tabela 1. Tabela 1. Działania dydaktyczne, godziny przypisane do poszczególnych zajęć, członkowie wydziału zaangażowani w każde działanie i całkowite godziny spędzone w każdej czynności. Każdemu członkowi wydziału wysłano listę jego głównych zajęć dydaktycznych i poproszono o sprawdzenie jego dokładności i kompletności. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »