Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Z powodu tych zaleceń, czas od drzwi do balonu stał się przedmiotem lokalnych, regionalnych i krajowych inicjatyw poprawy jakości i jest obecnie monitorowany przez szereg rejestrów klinicznych. W związku z tym czasy od drzwi do balonów są teraz publicznie zgłaszane, a odsetek pacjentów, dla których czas przejścia od drzwi do balonu wynosi 90 minut lub mniej, przekształcił się w kluczową cechę jakości. Instytucjonalne czasy od drzwi do balonów mają również implikacje finansowe, ponieważ są one obecnie powiązane z refundacją ze środków Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) .7 Chociaż wysiłki te okazały się niezwykle skuteczne w ograniczaniu krajowych czasów od drzwi do balonów, nie wiadomo, czy te ulepszenia wiążą się z ogólną redukcją śmiertelności8. Niedawne badania z dużej regionalnej współpracy sercowo-naczyniowej nie wykazały, że roczna śmiertelność zmniejszyła się wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI, pomimo znacznego zmniejszenia czasu otwarcia drzwi do balonu.9 Jednak badanie to było ograniczone do wyników regionalnych i mogło nie mieć wystarczającej mocy do wykrycia korzyści przeżycia związanych z poprawionymi czasami leczenia. Dlatego wykorzystaliśmy dane krajowe do oceny rocznych trendów w okresie od drzwi do balonów, aby ocenić, czy krótsze czasy są związane ze zmianą śmiertelności wewnątrzszpitalnej wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.
Metody
Badana populacja
Badana populacja składała się z wszystkich pacjentów poddawanych pierwotnej PCI w szpitalach uczestniczących w Rejestrze CathPCI Krajowego Rejestru Danych Krążenia (NCDR) od lipca 2005 r. Do czerwca 2009 r., W okresie, który zbiegł się z ogólnokrajowymi działaniami mającymi na celu zredukowanie czasu drzwi do balonu . Rejestr CathPCI, który jest największym krajowym rejestrem klinicznym pacjentów poddawanych planowej lub awaryjnej PCI, obecnie gromadzi dane z ponad 1400 szpitali w Stanach Zjednoczonych. Jest to wspólna inicjatywa ACC i Towarzystwa Angiografii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Szczegóły tego rejestru, w tym program jakości danych, zostały opublikowane wcześniej.10,11 Rejestr gromadzi dane na temat standardowego zestawu zmiennych klinicznych, demograficznych i proceduralnych, wraz z wynikami w szpitalu, dla kolejnych pacjentów leczonych w uczestniczących instytucjach .12 Do tej analizy użyto wersji 3 zestawu danych NCDR.
Wykluczyliśmy pacjentów, którzy zostali przeniesieni z innej placówki na pierwotną PCI i ci, którzy przechodzili PCI bez uśpienia. Wykluczyliśmy również pacjentów, dla których czasy otwarcia drzwi od balonu były dłuższe niż 3 godziny, w celu włączenia pacjentów, którzy mieli najwięcej do zyskania w związku z uszkodzeniem mięśnia sercowego.
[podobne: okulista na nfz białystok, praca nowy sącz olx, odruch oksytocynowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 2”

 1. Criss Cross Says:

  [..] Cytowany fragment: Zabrze[...]

 2. Agnieszka Says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 3. Ksawery Says:

  Article marked with the noticed of: salon kosmetyczny[...]

 4. Gracjan Says:

  Przerazajace to…

Powiązane tematy z artykułem: odruch oksytocynowy okulista na nfz białystok praca nowy sącz olx