Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Podstawowe cechy demograficzne, kliniczne i proceduralne. Łącznie 95,007 pacjentów otrzymało 96 738 przyjęć do pierwotnej PCI w leczeniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w 515 uczestniczących miejscach od lipca 2005 r. Do czerwca 2009 r. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę demograficzną, kliniczną i proceduralną, ogólnie i dla każdego rok. Średni wiek badanej populacji wynosił 60,8 roku; 28,0% pacjentów to kobiety. W sumie 61,0% pacjentów miało nadciśnienie tętnicze, 59,2% miało dyslipidemię, 43,3% stanowiły obecnie palacze, a 18,8% miało cukrzycę. Częstość występowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii wzrosła w każdym roku badania. Podobnie, odsetek pacjentów z wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego i pacjentów z wcześniejszym PCI nieznacznie wzrastał każdego roku. Średnia frakcja wyrzutowa wynosiła 46,8% i zasadniczo nie zmieniła się z roku na rok. Pacjenci z wstrząsem kardiogennym stanowili 9,9% wszystkich pacjentów, a odsetek ten pozostawał względnie stały. Trombektomię wykonano u 20,5% pacjentów, a odsetek pacjentów poddanych tej procedurze podwoił się w ciągu okresu badania, z 13,4% w pierwszym roku do 27,8% w ostatnim roku (P <0,001). Stenty zostały wszczepione u 89,3% wszystkich pacjentów. Stosowanie stentów uwalniających lek wykazywało tendencję do zmniejszania się w okresie badania, od najwyższej wartości wynoszącej 76,8% w latach 2005-2006 do najniższego poziomu 37,4% w latach 2007-2008. Odsetek pacjentów otrzymujących inhibitory glikoproteiny IIb / IIIa systematycznie spadał, podczas gdy odsetek pacjentów otrzymujących bezpośrednie inhibitory trombiny wzrósł z 10,8% do 21,9%. Zdecydowana większość procedur PCI była wykonywana poprzez dostęp udowy, który pozostawał miejscem dostępu z wyboru każdego roku, stanowiącym 98,0% wszystkich przypadków w latach 2005-2006 i 98,5% wszystkich przypadków w latach 2008-2009.
Czas od drzwi do balonów i śmiertelność
Rysunek 1. Rycina 1. Razy od drzwi do dymków i umieralność w podgrupach populacji i podgrupach wysokiego ryzyka w latach 2005-2009. Przedstawiono medianę czasów od drzwi do balonów oraz niedostosowaną śmiertelność wewnątrzszpitalną wśród pacjentów z segmentem ST zawał mięśnia sercowego, który przeszedł pierwotną PCI od lipca 2005 r. do czerwca 2009 r. Wyniki przedstawiono w całej populacji (panel A) oraz w wybranych podgrupach wysokiego ryzyka: pacjenci w wieku powyżej 75 lat (panel B), osoby z przednim zawałem mięśnia sercowego (Panel C) i wstrząsu kardiogennego (panel D). Wartości P służą do porównania wyników z lat 2005-2006 i wyników w latach 2008-2009.
Rysunek 2. Rysunek 2. Śmiertelność według czasu od drzwi do balonów w latach 2005-2009. Przedstawiono odsetek pacjentów, u których czas od wejścia do balonu wynosił 90 minut lub mniej (panel A) oraz tych, dla których drzwi czas balonu był dłuższy niż 90 minut (panel B), a także nieskorygowana śmiertelność wewnątrzszpitalna dla obu podgrup w okresie od lipca 2005 r. do czerwca 2009 r.
[podobne: olx nowa dęba, moringa herbata, odbudowa zęba koszt ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 4”

 1. Wanda Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

 2. Andrzej Says:

  [..] Cytowany fragment: klinika stomatologiczna warszawa[...]

 3. Marshmallow Says:

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

 4. Accidental Genius Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta ceny[...]

 5. Desert Haze Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata odbudowa zęba koszt olx nowa dęba