Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Mediana czasu od wprowadzenia do balonu i 30-dniowa nieskorygowana śmiertelność jest pokazana dla podgrupy pacjentów w wieku 65 lat lub starszych z rejestru CathPCI i powiązanego zestawu danych Medicare. Wartości P służą do porównania wyników z 2005 r. I wyników z 2009 r. Korzystając z powiązanego zestawu danych Medicare, zidentyfikowaliśmy ogółem 26 202 pacjentów z dalszymi danymi. Wśród tych pacjentów czas od drzwi do balonów znacznie się zmniejszył w czasie, z mediany 88 minut w 2005 r. Do 68 minut w 2009 r. (P <0,001). Nie zaobserwowaliśmy prawie żadnej zmiany w nieskorygowanej 30-dniowej śmiertelności związanej z rocznym spadkiem czasu drzwi do balonu (9,7% w 2005 r. I 9,8% w 2009 r., P = 0,64) (ryc. 4).
Dyskusja
W ostatniej dekadzie czas od drzwi do balonu był głównym celem zarówno oceny jakości, jak i poprawy jakości u pacjentów poddawanych pierwotnej PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Badanie to odzwierciedla wpływ tych wysiłków, pokazując znaczące zmniejszenie czasu między drzwiami a balonem w Stanach Zjednoczonych w okresie od czerwca 2005 r. Do lipca 2009 r. Podobnie, w 2009 r. Ponad 80% pacjentów poddawanych pierwotnej PCI w celu zwiększenia mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST zawał osiągnął cel określony w wytycznych praktyki klinicznej ACC-AHA w czasie od drzwi do balonu wynoszącym 90 minut lub mniej – wyraźna poprawa w ciągu zaledwie 4 lat. Pomimo tych udoskonaleń i pomimo faktu, że śmiertelność wśród pacjentów z krótszymi czasami otwarcia drzwi na balon była niższa niż śmiertelność wśród osób z dłuższym czasem, ogólna nieskorygowana i skorygowana o ryzyko śmiertelność wewnątrzszpitalna pozostała praktycznie niezmieniona. Wyniki te były spójne w wielu podgrupach wysokiego ryzyka, w tym u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, w szoku kardiogennym oraz u osób po przebytym zawale mięśnia sercowego. Nasze odkrycia podnoszą kwestie związane z rolą czasu od drzwi do balonu jako głównego celu pomiaru wyników i sprawozdawczości publicznej.
Obecny nacisk na osiągnięcie czasu od drzwi do balonu wynoszącego 90 minut lub mniej wynika częściowo z tego, że krótszy odstęp między niedokrwieniem a reperfuzją prowadzi do polepszenia stanu zdrowia mięśnia sercowego, a tym samym prawdopodobnie lepszych wyników klinicznych. Pomysł ten, wraz z danymi obserwacyjnymi wiążącymi krótsze czasy od drzwi do balonu z niższą śmiertelnością, skłonił krajowy nacisk na czas od drzwi do balonu jako metrykę jakości, prowadząc CMS do publicznego publikowania tych danych w 2005 r. I łączenia ich do zwrotu finansowego. Ponadto zarówno ACC, jak i AHA uruchomiły krajowe kampanie promujące strategie mające na celu poprawę czasów od drzwi do balonów poprzez utworzenie odpowiednio D2B Alliance i Mission: Lifeline.
W rzeczywistości jednak dane dotyczące związku między czasem od drzwi do balonu a śmiertelnością są niespójne
[więcej w: oddział detoksykacyjny, chirurg naczyniowy warszawa nfz, usg poznan ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 6”

 1. Franciszek Says:

  [..] Cytowany fragment: apteczka samochodowa[...]

 2. Married Man Says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 3. Elżbieta Says:

  Article marked with the noticed of: ortodonta, ortodoncja Kraków[...]

 4. High Kingdom Warrior Says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz oddział detoksykacyjny usg poznan