Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Aktualne wytyczne dotyczące leczenia zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST zalecają czas od drzwi do balonu wynoszący 90 minut lub mniej w przypadku pacjentów poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Czas od drzwi do balonów stał się miarą wydajności i jest głównym celem regionalnych i krajowych inicjatyw na rzecz poprawy jakości. Nie wiadomo jednak, czy krajowym usprawnieniom lotów od drzwi do balonu towarzyszył spadek umieralności. Metody
Przeanalizowaliśmy roczne trendy w okresie od drzwi do balonu oraz śmiertelności wewnątrzszpitalnej, korzystając z danych z 96 738 przyjęć u pacjentów poddanych pierwotnej PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST od lipca 2005 r. Do czerwca 2009 r. W 515 szpitalach uczestniczących w rejestrze CathPCI. W analizie podgrupy przy użyciu powiązanego zestawu danych Medicare oceniliśmy śmiertelność na 30 dni.
Wyniki
Średni czas otwarcia drzwi do balonu znacznie się zmniejszył, z 83 minut w ciągu 12 miesięcy od lipca 2005 r. Do czerwca 2006 r. Do 67 minut w ciągu 12 miesięcy od lipca 2008 r. Do czerwca 2009 r. (P <0,001). Podobnie odsetek pacjentów, u których czas otwarcia drzwi do balonu wyniósł 90 minut lub mniej, wzrósł z 59,7% w pierwszym roku do 83,1% w ostatnim roku (P <0,001). Pomimo poprawy czasów od drzwi do balonów, nie było znaczących ogólnych zmian w nieskorygowanej śmiertelności wewnątrzszpitalnej (4,8% w latach 2005-2006 i 4,7% w latach 2008-2009, P = 0,43 w przypadku tendencji) lub w śmiertelność szpitalna (5,0% w latach 2005-2006 i 4,7% w latach 2008-2009, P = 0,34), nie zaobserwowano również znaczącej różnicy w nieskorygowanej 30-dniowej śmiertelności (P = 0,64).
Wnioski
Chociaż krajowe czasy od wejścia do balonu uległy znacznej poprawie w przypadku pacjentów poddawanych pierwotnej PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, śmiertelność wewnątrzszpitalna pozostała praktycznie niezmieniona. Dane te sugerują, że potrzebne są dodatkowe strategie, aby zmniejszyć śmiertelność wewnątrzszpitalną w tej populacji. (Finansowane przez National Cardiovascular Data Registry amerykańskiej Fundacji Kardiologicznej.)
Wprowadzenie
Pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) jest obecnie preferowaną metodą leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Wcześniejsze badania obserwacyjne wykazały silny związek między szybkim wykonywaniem pierwotnej PCI, ocenianym pod kątem czasu od wejścia do balonu (czas od przybycia pacjenta do szpitala do napełnienia balonu w celu przywrócenia przepływu), a zmniejszoną śmiertelnością .1-3 Na podstawie tych danych, aktualne wspólne wytyczne praktyki klinicznej American College of Cardiology i American Heart Association (ACC-AHA) potwierdzają czas od drzwi do balonu 90 minut lub mniej jako cel, podając to zalecenie klasy I (najwyższego poziomu)
[podobne: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, test na nietolerancję pokarmową z krwi, kamagra opis ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI”

  1. Marcel Says:

    Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

  2. Sebastian Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ginekolog[...]

  3. Aleks Says:

    sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena test na nietolerancję pokarmową z krwi