Epidemia krztuśca w 2012 r. – Odrodzenie choroby zapobiegającej szczepieniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Stany Zjednoczone doświadczają obecnie tego, co może okazać się największym ogniskiem zgłoszonego krztuśca (koklusz) w ciągu 50 lat. Dlaczego ta teoretyczna choroba, której można się było zapobiec dzięki szczepionce, zaczęła się rozwijać. Częstość występowania krztuśca na 100 000 mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, 1980-2011. Dane pochodzą z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom.
W ciągu ostatnich 45 lat zaobserwowano obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), epidemii wynikających ze zmniejszonego stosowania szczepionki oraz opracowania nowych szczepionek z zastosowaniem bezkomórkowych składników krztuśca (DTaP). W erze przedszczepieniowej liczba zgłoszonych przypadków krztuśca osiągała rozmiary epidemii co 2 do 5 lat.1,2 Szczepienie przeciwko krztuścowi w Stanach Zjednoczonych zmniejszyło średnią częstość występowania z 157 na 100 000 populacji we wczesnych latach 1940 do mniej niż na 100 000 w 1973. Niemniej jednak cykle epidemii nadal występowały, ponieważ ani infekcja, ani immunizacja nie wywoływały trwającej przez całe życie odporności na krztusiec, tak jak w przypadku chorób takich jak odra; ponieważ kontrola odry prowadzona była odrę, okres między epidemiami wydłużał się, a choroby kliniczne i mniej krążenia wirusa były mniejsze. Ponieważ cykle krztuśca nadal występują dzisiaj, wiemy, że Bordetella pertussis nadal krąży w sposób podobny do ery przedszczepieniowej. Około 1982 r. Liczba przypadków krztuśca zaczęła stopniowo wzrastać; w 2005 i 2010 r. miały miejsce poważne epidemie, a obecnie trwa kolejna epidemia (patrz wykres) .1-5
W rzeczywistości istnieją dwie istotne epidemiologie, które należy rozważyć: epidemiologia zgłoszonych przypadków krztuśca i epidemiologia zakażenia B. pertussis.2 Pierwsze z nich zależą od programu nadzoru, który mamy: im bardziej jest on kompletny, tym wyższa będzie zgłaszana zapadalność. . Jeśli chodzi o te ostatnie, w ciągu ostatnich 25 lat przeprowadzono trzy rodzaje badań w celu uzyskania wglądu w zakażenie B. pertussis.1,2. Pierwszy typ badał przyczynę przedłużających się chorób obejmujących kaszel u młodzieży i dorosłych; odkrycia sugerują, że 13 do 20% tych chorób kaszlowych można przypisać zakażeniu B. pertussis. W drugim typie badania mierzono miano przeciwciał przeciw toksynie krztuśca w czasie. W badaniach wykazano wskaźniki infekcji od do 6%.
Do tej pory przeprowadzono tylko dwa badania prospektywne w celu ustalenia częstości występowania chorób kaszlowych związanych z zakażeniem B. pertussis.1,2 Oba badania były utrudnione ze względu na znaczne obciążenie obserwatorów i dotyczyły tylko nastolatków i dorosłych. Zapadalność wynosiła 500 na 100 000 populacji w pierwszym badaniu i 370 na 100 000 w drugim. Chociaż badania nie były prowadzone podczas znanych okresów epidemii, odnaleziono 800 000 do miliona przypadków rocznie.
Więc jakie są przyczyny dzisiejszej wysokiej częstości występowania krztuśca. Po pierwsze, czas początkowego odrodzenia zgłoszonych przypadków (patrz wykres) sugeruje, że głównym powodem takiego stanu rzeczy była faktycznie zwiększona świadomość. Co przy mediach poświęconych bezpieczeństwu szczepionek w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, badaniach szczepionki DTaP w latach 80. i badaniach skuteczności z lat 90. porównujących szczepionki DTP ze szczepionkami DTaP, opublikowano dosłownie setki artykułów na temat krztuśca
[przypisy: kamagra opis, praca nowy sącz olx, stomatologia mikroskopowa łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Epidemia krztuśca w 2012 r. – Odrodzenie choroby zapobiegającej szczepieniu”

 1. Dorian Says:

  Dieta jest najważniejsza

 2. Marta Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: akcesoria stomatologiczne[...]

 3. Turnip King Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 4. Turnip King Says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyka pielęgnacyjna[...]

 5. Dagmara Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis praca nowy sącz olx stomatologia mikroskopowa łódź