Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Intensywność objawów oceniano za pomocą standardowych metod (Tabela Informacje dotyczące powiązanych działań niepożądanych w ciągu 30 dni po szczepieniu zostały zebrane dla wszystkich uczestników. Badani klinicyści wykorzystali ocenę kliniczną, aby zdecydować, czy zdarzenie niepożądane może być związane ze szczepionką. W analizie poprzednich badań RTS, S, wysypkę częściej obserwowano u dzieci zaszczepionych RTS, S niż u osób z grupy kontrolnej12 Zgłoszono wysypki i choroby śluzówkowo-skórne występujące w ciągu 30 dni po szczepieniu i drgawki występujące w ciągu 7 dni po szczepieniu zgodnie z Brighton Wytyczne współpracy13,14 (patrz rozdział Metody w dodatkowym dodatku). Immunogenność
Przeciwciała przeciwko circumsporozoite mierzono za pomocą enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego15 u pierwszych 200 niemowląt zapisanych w każdym ośrodku badawczym w badaniu przesiewowym i miesiąc po podaniu dawki 3. Miano przeciwciał 0,5 EU na milimetr lub więcej uważano za pozytywne.
Procedury laboratoryjne i radiologiczne
Procedury laboratoryjne i radiologiczne zostały wcześniej zgłoszone5 i zostały opisane w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Metody statystyczne zostały wcześniej szczegółowo opisane. Wykorzystaliśmy modele regresji Coxa (1 współczynnik ryzyka minus) do oceny skuteczności szczepionki przeciw pierwszemu lub jedynemu epizodowi malarii klinicznej, wykorzystując ośrodek badawczy jako czynnik stratyfikacji, który umożliwił różnicowanie. zagrożenia podstawowe. W odniesieniu do końcowego punktu końcowego w odniesieniu do leczenia, skuteczność szczepionki przeciwko klinicznej malarii podczas 12 miesięcy obserwacji w dwóch kategoriach wiekowych, zastosowano przedziały ufności 97,5%, zapewniając całkowity dwustronny poziom alfa wynoszący 5%. Proporcjonalność zagrożeń została oceniona za pomocą reszty i modeli Schoenfelda, w tym zmiennych zmiennych w czasie. Wtórne analizy, które obejmowały oceny oparte na innych definicjach przypadku i analizę obejmującą liczne epizody klinicznej malarii, przeprowadzono przy użyciu negatywnej regresji dwumianowej. Skuteczność szczepionki przeciwko ciężkiej malarii zdefiniowano jako minus współczynnik ryzyka i przedstawiono 95-procentowe przedziały ufności i dokładne wartości P Fishera.
Pierwotne analizy skuteczności szczepionki oparto na populacyjnej populacji, która obejmowała wszystkich uczestników, którzy otrzymali trzy dawki szczepionki badanej podawanej jednocześnie ze szczepionkami EPI i którzy byli włączeni w kontrolę skuteczności, rozpoczynając 14 dni po trzeciej dawce badanej szczepionki. Zmodyfikowana populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanej szczepionki. W skorygowanych analizach skuteczność szczepionki została dostosowana do centrum badania i odległości do najbliższej placówki ambulatoryjnej (.5 km vs.
[więcej w: leczenie za granicą bez ekuz, badania wysokosciowe bez skierowania, rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: badania wysokosciowe bez skierowania leczenie za granicą bez ekuz rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena