Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dane zostały ocenzurowane 14 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki lub w dniu emigracji, wycofaniu zgody lub śmierci. Poważne działania niepożądane kodowano z diagnoz klinicznych przypisanych do pacjentów zgodnie z zaleceniami słownika medycznego dla działań regulacyjnych 16 i oparto je na dostępnych dowodach klinicznych i laboratoryjnych.
Pierwotna analiza immunogenności została oparta na populacji z podziałem na protokoły. Miana przeciwciał przeciwko circumsporozoite wykreślono i oceniono po trzeciej dawce badanej szczepionki na podstawie poziomów seropozytywności i średnich geometrycznych mian.
Wyniki
Badana populacja
Ryc. 1. Ryc. 1. Zgłoszenie niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodni. ITT oznacza zamiar leczenia.
Łącznie zapisano 6537 niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodni; 6003 (91,8%) włączono do analizy per-protocol (Figura i Fig. Podstawowe cechy demograficzne były podobne w dwóch grupach badawczych (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Liczbę uczestników i epizody malarii według centrum badań przedstawiono w Tabeli S6 Dodatku Uzupełniającego. Zgodnie z oczekiwaniami większość epizodów malarii zgłaszano przez ośrodki w obszarach o największej transmisji; 43,5% wszystkich klinicznych epizodów malarii zostało zgłoszonych przez dwa ośrodki o wysokim przesyle w zachodniej Kenii. Te dwie lokalizacje, w połączeniu z miejscem w Nanoro, Burkina Faso (gdzie transmisja jest wysoka, ale sezonowa), stanowiły 72,6% klinicznych epizodów malarii w tej analizie. Stopień wykorzystania sieci do insektycydów ogółem wyniósł 85,8% i był podobny w obu badanych grupach. Kryty oprysk resztkowy przeprowadzono jako interwencję w zakresie zdrowia publicznego w czterech ośrodkach badawczych; w tych ośrodkach zasięg opryskiwania był niski (tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Skuteczność szczepionki przeciwko klinicznej i ciężkiej malarii
Rycina 2. Rycina 2. Skumulowana częstość występowania pierwszego lub jedynego epizodu malarii klinicznej (definicja przypadku podstawowego). Łączna częstość występowania malarii klinicznej u niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodni po włączeniu do badania jest pokazana w 12-miesięcznej obserwacji po trzeciej dawce badanej szczepionki w populacyjnej populacji (panel A) i przez 14 miesięcy od podania szczepionki. kontynuacja po pierwszej dawce szczepionki w populacji, która ma zamiar leczyć (panel B).
W populacyjnej populacji, częstość występowania pierwszego lub jedynego epizodu klinicznej malarii spełniającego definicję podstawowego przypadku podczas 12 miesięcy obserwacji wynosiła 0,37 na osobolat w grupie RTS, S / AS01 i 0,48 na osobolat w grupie kontrolnej, dla skuteczności szczepionki 31,3% (97,5% CI, 23,6 do 38,3). Krzywe Kaplana-Meiera pokazano na rysunkach 2A i 2B
[podobne: leczenie pijawkami cena, rodzinne rewolucje cda, cel ćwiczeń oddechowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 5”

 1. Drop Stone Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wózek inwalidzki[...]

 2. Dorian Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Maciej Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsze spalacze[...]

 4. Zuzanna Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych leczenie pijawkami cena rodzinne rewolucje cda