Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Skuteczność szczepionki nie była stała w czasie (p <0,001 wg wartości Schoenfelda), ze skutecznością wyższą na początku niż pod koniec okresu kontrolnego (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Skuteczność szczepionki wobec wszystkich klinicznych epizodów malarii wynosiła 32,9% (95% CI, 26,3 do 38,8). Szacunki skuteczności wobec klinicznej malarii były spójne we wszystkich definicjach przypadku oraz w obu analizach dostosowanych i zaplanowanych do leczenia (tabela 1). Co najmniej jeden epizod ciężkiej malarii wystąpił u 58 z 3995 niemowląt (1,5%) w grupie RTS, S / AS01 iu 46 z 2008 (2,3%) w grupie kontrolnej, dla skuteczności szczepionki 36,6% (95% CI, 4,6 do 57,7) w populacyjnej populacji. W populacji, która miała zamiar leczyć, co najmniej jeden epizod ciężkiej malarii wystąpił u 77 z 4358 niemowląt (1,8%) w grupie RTS, S / AS01 iu 52 z 2179 niemowląt (2,4%) w grupie kontrolnej, w skuteczność szczepionki 26,0% (95% CI, -7,4 do 48,6) (tabela i tabele S15 i S16 w dodatkowym dodatku).
Bezpieczeństwo
Poważne zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane u niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodni przy zapisie w ciągu 14 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki (populacja przeznaczona do leczenia). Poważne zdarzenia niepożądane odnotowano u 17,9% (95% CI, 16,8 do 19,1) biorców szczepionki RTS, S / AS01 oraz u 19,2% (95% CI, 17,6 do 20,9) biorców szczepionki przeciw meningokokom (Tabela 2, oraz tabela S9 w dodatkowym dodatku). W sumie 94 dzieci zmarło: 66 z 4358 niemowląt (1,5%, 95% CI, 1,2 do 1,9) w grupie RTS, S / AS01 i 28 z 2179 niemowląt (1,3%, 95% CI, 0,9 do 1,9) w grupie Grupa kontrolna. Przyczyny śmierci były podobne w obu grupach; żadna ze zgonów nie była związana ze szczepieniem (tabela S10 w dodatkowym dodatku). Poważne zdarzenia niepożądane, które uznano za związane ze szczepionką badaną, wystąpiły u 7 niemowląt: 4 z 4358 niemowląt w grupie RTS, S / AS01 i 3 z 2179 niemowląt w grupie kontrolnej; 4 zdarzenia (2 w każdej grupie) były epizodami gorączki, dla której niemowlęta trafiły do szpitala w celu zbadania. Jedno niemowlę (w grupie kontrolnej) miało anafilaksję, jedno niemowlę (w grupie RTS, S / AS01) miało podejrzenie infekcji w miejscu wstrzyknięcia związane z pięciowalentną szczepionką, a jedno niemowlę (w grupie RTS, S / AS01) miało powtarzające się drgawki gorączkowe związane z zakażeniem układu oddechowego. Częstość występowania drgawek w ciągu 7 dni po szczepieniu, opisana wcześniej, była podobna w obu grupach badawczych.3
Zapalenie opon mózgowych o dowolnej przyczynie zgłoszono jako poważne zdarzenie niepożądane u 11 niemowląt: 9 z 4358 niemowląt w grupie RTS, S / AS01 i 2 z 2179 niemowląt w grupie kontrolnej (ryzyko względne w grupie RTS, S / AS01, 2,3; 95% CI, 0,5 do 10,4)
[przypisy: kalkulator owulacji dziewczynka, praca nowy sącz olx, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 6”

 1. Woo Woo Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 2. Janina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do czekolada[...]

 3. Bianka Says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

 4. Rooster Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta płock[...]

 5. Teodor Says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator owulacji dziewczynka praca nowy sącz olx rodzinne rewolucje cda