Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Szczepionka przeciwko malarii kandydata RTS, S / AS01 zmniejszyła epizody zarówno malarii klinicznej, jak i ciężkiej u dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy o około 50% w trwającej fazie III. Badaliśmy dzieci w wieku od 6 do 12 tygodni, rekrutowane na tę samą próbę. Metody
Podajemy szczepionkę RTS, S / AS01 lub szczepionkę porównawczą 6537 niemowlętom w wieku od 6 do 12 tygodni w momencie pierwszego szczepienia w połączeniu ze szczepionkami Expanded Program on Immunization (EPI) w schemacie trzech dawek miesięcznych. Skuteczność szczepionki przeciwko pierwszemu lub jedy- nemu epizodowi malarii klinicznej w ciągu 12 miesięcy po szczepieniu, końcowy punkt kopulacji, analizowano przy użyciu regresji Coxa. Oceniano również skuteczność szczepionki przeciwko wszystkim epizodom malarii, skuteczność szczepionki przeciwko ciężkiej malarii, bezpieczeństwo i immunogenność.
Wyniki
Częstość występowania pierwszego lub jedynego epizodu klinicznej malarii w populacji, która miała zamiar leczyć w ciągu 14 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki wynosiła 0,31 na osobę rocznie w grupie RTS, S / AS01 i 0,40 na osobolat w roku grupa kontrolna, dla skuteczności szczepionki 30,1% (95% przedział ufności [CI], 23,6 do 36,1). Skuteczność szczepionki w populacji z protokołem wynosiła 31,3% (97,5% CI, 23,6 do 38,3). Skuteczność szczepionki przeciw ciężkiej malarii wynosiła 26,0% (95% CI, -7,4 do 48,6) w populacji zamierzonej w leczeniu oraz 36,6% (95% CI, 4,6 do 57,7) w populacji z protokołem. Poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły z podobną częstością w dwóch grupach badawczych. Miesiąc po podaniu trzeciej dawki RTS, S / AS01, 99,7% dzieci było pozytywnych dla przeciwciał skierowanych przeciwko circumsporozoitom, przy średniej geometrycznej 209 EU na mililitr (95% CI, 197 do 222).
Wnioski
Szczepionka RTS, S / AS01 współpodawana ze szczepionkami EPI zapewniała skromną ochronę przed malarią zarówno kliniczną, jak i ciężką u małych dzieci. (Finansowane przez GlaxoSmithKline Biologicals i Inicjatywę Szczepień PATH na Malarię; RTS, S ClinicalTrials.gov number, NCT00866619.)
Wprowadzenie
W ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto znaczny wzrost w zakresie zwalczania malarii.1,2 Niemniej jednak malaria pozostaje głównym problemem zdrowia publicznego. W 2010 r. Odnotowano około 216 milionów przypadków malarii i 655 000 zgonów związanych z malarią, przy czym zdecydowana większość zgonów miała miejsce w afrykańskich dzieciach.1
Szczepionka malarii kandydata RTS, S / AS01 jest ukierunkowana na stadium przed erytrocytami pasożyta Plasmodium falciparum. Został opracowany w celu zmniejszenia klinicznej i ciężkiej malarii u afrykańskich dzieci. Najlepiej byłoby, gdyby był on administrowany przez dobrze rozwinięty rozszerzony program szczepień (EPI).
W 2011 r. Opisaliśmy wyniki pierwszego punktu końcowego z punktu widzenia współpracy z płcią z trwającego badania fazy 3, które wykazało, że w ciągu 12 miesięcy obserwacji RTS, S / AS01 wykazywały skuteczność wobec malarii klinicznej i ciężkiej 55,8% (97,5%). przedział ufności [CI], 50,6 do 60,4) i 47,3% (95% CI, 22,4 do 64,2), odpowiednio, wśród dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy przy zapisie (analiza per-protokołów) .3 Skuteczność szczepionki przeciw ciężkiej malarii u dzieci Od 6 do 12 tygodnia życia i tych od 5 do 17 miesięcy życia wynosiło 34,8% (95% CI, 16,2 do 49,2) podczas średnio 11-miesięcznej obserwacji (zakres od 0 do 22)
[więcej w: kraszewski biała podlaska, rodzinne rewolucje cda, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt”

  1. Hanna Says:

    Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

  2. Tymon Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wpc[...]

  3. Cabbie Says:

    Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska oddział detoksykacyjny rodzinne rewolucje cda