Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

2 pacjentów z rodziny marokańskiej miało homozygotyczną mutację bzdurną CARD9, c.C301T, w eksonie 3, co spowodowało zastąpienie reszty argininy w pozycji 101 resztą cysteiny (R101C). Ta substytucja aminokwasowa znajduje się tylko kilka aminokwasów po końcu domeny CARD (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). W końcu, wszyscy zdrowi członkowie ośmiu rodzajów okazali się albo homozygotyczni pod względem niezmutowanego allelu, albo heterozygotyczni i nie mieli żadnych nietypowych infekcji, grzybów lub innych. Segregacja dwóch mutacji w ośmiu rodzajach była zgodna z autosomalnym recesywnym niedoborem CARD9 z pełną penetracją kliniczną. Te dwie mutacje u pacjentów z głęboką dermatofitozą różniły się od mutacji Q295X uprzednio zgłoszonej u irańskiego krewniaka z niedoborem CARD9 i złożonych heterozygotycznych mutacji missenowych G72S i R373P znalezionych u holenderskiej dziewczynki pochodzącej z Azji.26,27 Zgłoszone mutacje i nonsensowne mutacje nie znaleziono ich w żadnej z wyszukanych publicznych baz danych (Human Gene Mutation Database, Ensembl i 1000 Genomes Project) lub w naszej wewnętrznej bazie danych z sekwencyjnym sekwencjonowaniem (> 1000 exomes). Dokonaliśmy również sekwencjonowania CARD9 w 1052 grupach kontrolnych z panelu Human Genome Diversity Project-Centre d Etude du Polymorphisme Humain, a także 138 osób z Maroka, 100 z Tunezji i 83 z Algierii; wszystkie okazały się homozygotyczne pod względem niezmutowanego CARD9, zmniejszając tym samym zasadniczo możliwość, że warianty Q289X i R101C są nieistotnymi polimorfizmami. Z użyciem oprogramowania do określania polimorfizmu, wersji 2 (PolyPhen-2), 30 i nietolerancji sortowania z tolerancji (SIFT 2), mutacja missense została przewidziana in silico jako szkodliwa.
Analiza Mutation Q289X
Ośmiu algierskich pacjentów i czterech tunezyjskich pacjentów było nosicielami tego samego nieznanego uprzednio homozygotycznego przedwczesnego kodonu terminacji (Q289X), co sugeruje efekt założycielski. Analiza danych Affymetrix 250K Nsp Array wykonanych dla siedmiu niespokrewnionych pacjentów z Q289X / Q289X wykazała powszechny homozygotyczny haplotyp otaczający CARD9 (ryc. S3 w Dodatkowym dodatku). Największy powszechny haplotyp powyżej mutacji zidentyfikowanej w Pacjentach i 3 obejmował 1,2 megabitów (co odpowiada 33 polimorfizmom pojedynczego nukleotydu [SNP]). Największy wspólny haplotyp w dół od mutacji zidentyfikowanej w Pacjentach 4 i 8 obejmował 1,6 megabyte (29 SNP). Program ESTIAGE został wykorzystany do oszacowania wieku ostatniego wspólnego przodka do 39 pokoleń (95% przedział ufności [CI], 23 do 70)
[podobne: test na nietolerancję pokarmową z krwi, oddział detoksykacyjny, chirurg naczyniowy warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 5”

  1. Henryk Says:

    owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

  2. Lady Killer Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia protetyka cennik[...]

  3. Natalia Says:

    Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz oddział detoksykacyjny test na nietolerancję pokarmową z krwi