Karanie oszustwa w opiece zdrowotnej – czy rozliczenie GSK jest wystarczające ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po pierwsze, GSK musi zrewidować swoje systemy wynagrodzeń, aby zapewnić, że zachęty finansowe nie będą nieodpowiednio motywować przedstawicieli handlowych; zmiany te obejmują nowe ograniczenia w zakresie rekompensat za promocję poza marką. Firma GSK wdrożyła obecnie program eliminujący oparte na zachętach wynagrodzenie dla przedstawicieli handlowych w oparciu o cele sprzedaży na poziomie terytorium / indywidualnym , co zmieni zachęty finansowe dla przedstawicieli handlowych, którzy spotykają się z lekarzami. Po drugie, kadra kierownicza wyższego szczebla w GSK i inni pracownicy, którym wypłacono premie i inne rekompensaty, mogą w przyszłości zostać poproszeni o zwrot tych kwot, jeśli wystąpią określone rodzaje nieuczciwego zachowania, które naruszają umowę korporacyjną. Jak zauważono w prasie finansowej, wymóg ten nie ma wpływu na rekompensatę kilku znaczących ostatnich premii przyznawanych wyższemu kierownictwu w takich firmach2, ale utrudnia to powtórzenie praktyki, przynajmniej w GSK. Po trzecie, w związku z poważnymi pytaniami dotyczącymi braku zgłoszenia negatywnych danych związanych z bezpieczeństwem Avandii, GSK musi zobowiązać się do praktyk badawczych i publikacji zaprojektowanych w celu udostępnienia większej liczby klinicznych informacji klinicystom i organom regulacyjnym. Zobowiązania te mają kilka niepokojących wyjątków: GSK będzie ogólnie dążyć do publikacji wyników badań, a streszczenia danych z badań klinicznych będą umieszczane w rejestrze badań klinicznych z rzadkim wyjątkiem . Są to jednak częściowe kroki w kierunku przejrzystości. Środki te z pewnością można poprawić. Po pierwsze, chociaż wszystkie te przepisy wydają się wskazane, są one nakładane tylko na podstawie korporacyjnej umowy o uczciwości, w przeciwieństwie do oficjalnych przepisów, i wygasają za 5 lat. Reformatorzy legislacyjni powinni rozważyć, czy cała branża powinna być regulowana na równych warunkach, w przeciwieństwie do fragmentarycznych porozumień. Ponadto osoby prywatne muszą być pociągnięte do odpowiedzialności w odpowiednich okolicznościach. Modele mogą zawierać federalne prawo podatkowe, zgodnie z którym dyrektorzy i oficerowie organizacji non-profit nie mogą być zwolnieni z grzywien nałożonych na nich jako jednostki za szczególnie poważne naruszenia3. Kluczowi liderzy mogą również zostać wykluczeni z uczestnictwa w federalnych programach zdrowotnych. Badacze akademiccy zaangażowani w kontrowersje dotyczące danych dotyczących bezpieczeństwa Avandii również uniknęli dotychczas sankcji.4
Jeśli kary korporacyjne są zbyt małe, ustawa o fałszywych roszczeniach będzie musiała zostać zmieniona, aby odzyskać wyższy odsetek przychodów pochodzących z oszustw. Jednocześnie prawo federalne musi wymagać większej przejrzystości wyników badań klinicznych, aby negatywne dane dotyczące bezpieczeństwa nie były ukrywane przed klinicystami i regulatorami.
Wreszcie tego typu oszustwa są trudne do wykrycia z zewnątrz. Dokumenty wewnętrzne są często krytyczne w tych przypadkach. W większości przypadków dokumenty te są dostarczane przez wewnętrznych informatorów. W niedawnym badaniu naukowcy zidentyfikowali kilka sposobów, w jaki można wzmocnić przepisy ustawy o fałszywych roszczeniach, które zachęcą demaskatorów do zgłaszania się i chronią przed odwetem5. Należy zachęcać osoby zgłaszające przypadki naruszenia, a nie karać za ich zeznania.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 12 września 2012 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Boston University School of Law, Boston.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Grzywna i kara: ekonomia przestępczości sugeruje, że grzywny korporacyjne powinny być jeszcze wyższe, The Economist. 21 lipca 2012 r. (Http://www.economist.com/node/21559315).

2. Kelton E. Oszustwo nie powinno być tak satysfakcjonujące. Forbes. 2 kwietnia 2012 r. (Http://www.forbes.com/sites/erikakelton/2012/04/02/fraud-shouldnt-be-so-rewarding).

3. Eisenberg CB, Outterson K. Agenci bez zleceniodawców: regulacja obowiązku lojalności dla organizacji non-profit poprzez pośrednie sankcje podatkowe. Pepperdine Journal of Business, Entrepreneurship & the Law 2012; 5: 243-71.

4. Basken P. Naukowcy akademiccy unikają analizy w sprawie oszustwa Glaxo. Kronika szkolnictwa wyższego. 6 sierpnia 2012 r.

5. Kesselheim AS, Studdert DM, Mello MM. Dozwolone przez dezinstalatorów doświadczenia w sprawach o oszustwa przeciwko firmom farmaceutycznym. N Engl J Med 2010; 362: 1832-1839
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Artykuły cytowane (16)
Zamknij Cytowanie artykułów
[przypisy: kamagra opis, leczenie za granicą bez ekuz, odbudowa zęba koszt ]

Tags: , ,

No Responses to “Karanie oszustwa w opiece zdrowotnej – czy rozliczenie GSK jest wystarczające ad”

 1. Troubadour Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: akcesoria stomatologiczne[...]

 2. Ignacy Says:

  Do tego non stop zimne ręce

 3. Wojciech Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapia warszawa[...]

 4. Easy Sweep Says:

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis leczenie za granicą bez ekuz odbudowa zęba koszt