Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność ad

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Nigdy nie uczono jej, jak gotować ani utrzymywać budżetu, a jej skąpy dochód dodatkowy zmusza ją do wyboru między żywnością a użytecznością; w rzeczywistości powodem, dla którego nie odpowiedziała na nasze telefony, było to, że jej usługa telefoniczna została odłączona z powodu braku płatności. Pani S. ma również trudności w poruszaniu się w skomplikowanym systemie Medicaid, z wynikającymi z niej lukami w zakresie ubezpieczenia i kłopotami z wypełnianiem potrzebnych recept dla jej dzieci. Od czasu złożenia wniosku przez CPS, mogłem zameldować się u rodziny S. co 2 tygodnie, telefonicznie lub osobiście, i połączyć się z ich opiekunem z CPS. Okazało się, że mój był trzecim raportem CPS skierowanym przeciwko tej rodzinie, która teraz spotyka się z rozprawą opiekuńczą z powodu nieprzestrzegania obowiązkowych wizyt domowych. Pani S. powiedziała mi, że do tej pory CPS niewiele zrobiła, aby pomóc swojej rodzinie: Wszystko, co robią, to wyjść, żeby nas obserwować; nie potrzebujemy opiekunki.
CPS, agencja rządowa utworzona w latach siedemdziesiątych w celu zbadania doniesień o wykorzystywaniu i zaniedbywaniu dzieci, jest uznawana za pomoc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat fizycznego i seksualnego wykorzystywania dzieci oraz za wprowadzanie zmian w normach sprawozdawczych, które doprowadziły do gwałtownego spadku takich przypadków. nadużyć w ciągu ostatnich kilku dekad. W skali kraju liczba uzasadnionych przypadków przemocy fizycznej lub seksualnej spadła o ponad 50%, ale liczba przypadków zaniedbań pozostała na niezmienionym poziomie, tak więc zaniedbanie stanowi obecnie prawie trzy czwarte przypadków zgłoszonych do CPS.2 Ta dramatyczna zmiana case mix wymaga zmiany priorytetów CPS – przesunięcia z obecnego nieproporcjonalnie śledczego podejścia agencji do bardziej wspierającego modus operandi – dzięki czemu może lepiej służyć zmieniającej się klienteli. Niedawne badanie 595 dzieci wysokiego ryzyka, których rodziny zgłoszono do interwencji CPS, nie wykazało istotnej poprawy w funkcjonowaniu rodziny, pomocy społecznej, edukacji matek czy problemów zachowań dzieci wśród dzieci, które otrzymały interwencję CPS w porównaniu z tymi, które nie miały3. wyniki sugerują, że brakuje okazji do znaczącej interwencji w imieniu najsłabszych dzieci i rodzin w społeczeństwie.
Uważam, że ograniczone zasoby, które są dostępne na ochronę dzieci, powinny zostać przeznaczone na wspieranie, a nie na utrzymywanie rodzin walczących. To, czego rodzina S. i inne rodziny je rozpaczliwie potrzebują to spersonalizowane usługi wsparcia, które są dostarczane z empatią i zrozumieniem większych sił kontekstowych, które napędzają i kształtują zachowania. Zasługują na warunki, w których wszyscy ludzie mogą być zdrowi, w tym równe szanse edukacji, mieszkania, zatrudnienia, płacy żywych, dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do zdrowej żywności i terenów zielonych, bezpieczeństwa pracy, nadziei i wolności od rasizmu , klasyka, seksizm i inne formy wykluczenia, marginalizacji i dyskryminacji ze względu na status społeczny. 4
Przekonujące dowody łączą nierówności w społecznych uwarunkowaniach zdrowia, definiowane jako warunki ekonomiczne, środowiskowe, polityczne i społeczne, w których ludzie rodzą się, żyją, pracują i są w wieku , do nieproporcjonalnego obciążenia chorobami ponoszonymi przez grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej, w uderzające dostosowanie się do gradientu społecznego
[patrz też: żyj chwilą po angielsku, moringa herbata, alfabetyczny spis chorób ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis chorób moringa herbata żyj chwilą po angielsku