Medicaid Expansion Opt-Outs and Uncompensated Care ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szpitale w państwach niezwiązanych z UE, innymi słowy, mogą spotkać się z istotną erozją funduszy DSH pomimo niewielkiej lub żadnej zmiany w wysokości nieskompensowanej opieki, jaką świadczą. Aby dokładniej zbadać wpływ odstępstw od rozszerzenia Medicaid dla amerykańskich szpitali, zasymulowałem zmiany stanu DSH na poziomie stanu w ramach ACA. Uczyniłem to, łącząc dane dotyczące zasięgu i dochodu z American Community Survey z danymi państwowymi na temat przydziałów Medicaid DSH i raportów kosztów Medicare przesłanych przez wszystkie szpitale ostrej opieki. Analiza uwzględniała skutki dwóch scenariuszy: całkowite obniżenie wartości DSH, jeśli stan w pełni rozszerzy zmianę Medicaid i DSH, jeśli stan ulegnie rozszerzeniu.
Ponieważ nowa formuła Medicare uwzględnia zmiany w nieubezpieczonych wskaźnikach stanów, analiza wymagała założenia co do skutków rozszerzenia zasięgu ACA. Na przykład, oczekuje się, że niektórzy obecnie nieubezpieczeni ludzie, którzy już kwalifikują się do Medicaid, zarejestrują się, a państwa członkowskie nie będą mogły prowadzić minimalnego zasięgu w zakresie wymiany, skutecznie ograniczając liczbę nowych ubezpieczeń. Dlatego założyłem, że państwo może pokryć 60% swojej nieubezpieczonej populacji dochodami poniżej 138% poziomu ubóstwa, jeśli wdroży rozszerzenie Medicaid i tylko 10%, jeśli nie. Podobnie założyłem, że 40% populacji nieubezpieczonej, która kwalifikowałaby się do wymiany, byłaby objęta ubezpieczeniem, gdyby państwo w pełni wdrożyło ACA, a tylko 25% byłoby pokryte, gdyby nie. Te założenia są zgodne z opublikowanymi wskaźnikami wykorzystania programów publicznych oraz z szacunkami Kongresu Biura Budżetowego dotyczącymi ACA. (Dodatkowe szczegóły metodyczne i analizy wrażliwości w ramach alternatywnych założeń znajdują się w dodatkowym dodatku).
Symulowane zmiany w finansowaniu nieproporcjonalnych udziałów (DSH) na jeden dzień pacjenta, 2014-2020. Tabela podsumowuje wyniki. Jeśli aktualna polityka finansowania nie ulegnie zmianie, szpitale otrzymają średnio 194 USD w funduszach DSH na pacjenta dziennie we wszystkich hospitalizowanych hospitalizacjach. Symulacje państwowe wykazują duże zróżnicowanie geograficzne w szacunkach wyjściowych finansowania: szpitale w Wyoming otrzymywałyby 45 USD w funduszach DSH na pacjenta dziennie, podczas gdy osoby w Luizjanie i New Hampshire otrzymywałyby znacznie więcej (odpowiednio 400 USD i 629 USD).
Łączne finansowanie DSH zmniejszyłoby się o około jedną trzecią (56 USD na pacjenta dziennie), gdyby wdrożono zaplanowane zmiany w programie DSH i gdyby każdy stan rozszerzył swój program Medicaid. Oznaczałoby to skumulowaną redukcję o około 51 miliardów dolarów w latach 2014-2020 (patrz dodatek dodatkowy). Ponownie, istnieją znaczne różnice między państwami. Kalifornia, która ogłosiła zamiar wdrożenia ekspansji, zobaczyłaby, że jej fundusze DSH szpitali zmniejszyły się średnio o 79 USD na pacjenta dziennie. Podobnie, szpitale w Illinois poniosłyby redukcje o około 50 USD na pacjenta dziennie, jeśli państwo posunie się naprzód z ekspansją.
Najlepiej byłoby, gdyby zmniejszył się poziom finansowania DSH, ponieważ więcej nieubezpieczonych osób o niskim dochodzie uzyskałoby ubezpieczenie, co zmniejszyłoby zapotrzebowanie szpitali na opiekę nieopłaconą. Symulacja wykazała jednak nietrywialną redukcję finansowania DSH w niemal każdym stanie, nawet w scenariuszu braku rozproszenia. Jeśli Południowa Karolina będzie kontynuowała swój plan rezygnacji z ekspansji, na przykład jej szpitale stracą około 45 USD dziennie
[więcej w: moringa herbata, oddział detoksykacyjny, okulista na nfz białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicaid Expansion Opt-Outs and Uncompensated Care ad”

 1. Kamila Says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 2. Barbara Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zabiegi dla mężczyzn[...]

 3. Radosław Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 4. 101 Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ashwagandha dawkowanie[...]

 5. Emma Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata oddział detoksykacyjny okulista na nfz białystok