Medicaid Expansion Opt-Outs and Uncompensated Care

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Chociaż większość uwagi prowadzącej do decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie ustawy Affordable Care Act (ACA) koncentruje się na indywidualnym mandacie ubezpieczenia zdrowotnego, orzeczenie otworzyło nieoczekiwany nowy front w debacie na temat reformy służby zdrowia. O siedem do dwóch sędziów uznał, że nienależycie wykorzystują rządowy plan wstrzymania wszystkich federalnych funduszy Medicaid od państw, które nie rozszerzają swoich programów Medicaid. Stwierdzając, że jest to środek pośredni, Trybunał orzekł, że ekspansja Medicaid przez ACA może być kontynuowana jako opcja dla państw. Już teraz ośmiu gubernatorów ogłosiło zamiar rezygnacji z ekspansji; więcej może do nich dołączyć w nadchodzących miesiącach Orzeczenie Trybunału jest znaczące, ponieważ reformy zasięgu ACA zostały zaprojektowane jako pakiet przybliżający kraj do powszechnego zasięgu: ekspansja Medicaid obejmie nieubezpieczonych ludzi, których dochody są niższe niż 138% poziomu ubóstwa, oraz nowy federalny kredyt podatkowy i subsydium Program jest dostępny dla podatników o dochodach od 100 do 400% poziomu ubóstwa, którzy nabywają ubezpieczenie za pośrednictwem państwowej giełdy ubezpieczeń. W połączeniu z indywidualnym mandatem i regulacjami rynku ubezpieczeniowego gwarantującymi dostęp do zasięgu, przewiduje się, że reformy te doprowadzą do objęcia zasięgiem nawet 33 milionów osób nieubezpieczonych do roku 2022.2.
Ponieważ liczba nieubezpieczonych osób zmniejszyła się o połowę, decydenci przewidzieli znaczny spadek nieskompensowanej opieki zapewnianej w szpitalach objętych opieką intensywną. W związku z tym, począwszy od 2014 r., ACA rozpoczyna serię redukcji płatności w ramach programów Medicare i Medicaid Disproportionate Share Hospital (DSH). Te programy, które wypłacają około 22 miliardów dolarów rocznie, częściowo zwracają prawie trzy czwarte amerykańskich szpitali za niewyrównaną opiekę dostarczaną pacjentom o niskich dochodach.2,3
Planowane redukcje za pośrednictwem Medicaid DSH wyniosą łącznie 18,1 miliarda USD w latach 2014-2020, choć szczegóły dotyczące tego, jak te cięcia zostaną rozdzielone między państwa, nadal będą nadchodzić. Zmiany w programie Medicare DSH zostaną określone zgodnie z nową formułą, która zaczyna się od obniżenia o 75% aktualnych poziomów, a następnie dodaje fundusze z powrotem na podstawie procentowych spadków w nieubezpieczonych stawkach każdego stanu4. Zgodnie z tym wzorem szpital w stan, który zmniejsza swoją nieubezpieczoną stopę o połowę, może spowodować zmniejszenie o 38% jego płatności w systemie Medicare DSH.
Bez dalszych zmian, te redukcje DSH mogą spowodować znaczny deficyt finansowy dla szpitali w stanach, które nie będą ekspansja Medicaid. Według badania American Community Survey z 2009 roku, 45% populacji nieubezpieczonych nieubezpieczonych miało dochody powyżej progu ekspansji Medicaid (patrz Dodatek Dodatek, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). W związku z tym państwo, które nie rozwijało swojego programu Medicaid, mogłoby obniżyć swoją nieubezpieczoną stopę i spowodować cięcia DSH po prostu przez objęcie ludzi wymianą ubezpieczeniową. Ponadto, ponieważ dotacje do pokrycia poprzez wymianę są dostępne tylko dla podatników, którzy osiągają dochody powyżej 100% poziomu ubóstwa, bez rozszerzonego programu Medicaid nie ma opcji subsydiowania pokrycia dla dorosłych o niskich dochodach, którzy nie kwalifikują się do Medicaid.5. Bez niedrogie opcje pokrycia, osoby te byłyby zwolnione z indywidualnego mandatu – i dlatego pozostaną nieubezpieczone i głównymi beneficjentami nieskompensowanej opieki szpitalnej
[hasła pokrewne: chirurg naczyniowy warszawa nfz, usg poznan, cel ćwiczeń oddechowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicaid Expansion Opt-Outs and Uncompensated Care”

 1. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Kosmetyki naturalne producent[...]

 2. Diana Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 3. Tacklebox Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do universal creatine[...]

 4. Kaja Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 5. Grave Digger Says:

  Article marked with the noticed of: dom seniora[...]

 6. Chuckles Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych chirurg naczyniowy warszawa nfz usg poznan