OBNIŻENIE I ZANIK ŻYCIA UCZUCIOWEGO.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

OBNIŻENIE I ZANIK ŻYCIA UCZUCIOWEGO. Zaburzenie to bywa różnego pochodzenia i różnie się może przejawiać. Odwrotnością czynnościowego wzmożenia życia afektywnego i drażliwości bywają stany hipopatii lub apatii. Jak w przypadku wzmożenia, tak i tutaj chodzić może zawsze o dwojakie możliwości: albo o spotęgowaną produkcję, lub niedobór samego afektu, albo o zanik hamulców trzymających afekty na uwięzi, lub ich nadmierne działanie. Jak wynika z codziennych spostrzeżeń klinicznych, tego rodzaju czynnościowa pierwotna apatia w znaczeniu wygaśnięcia lub niedoczynności produkcji afektu zdaje się należeć raczej do rzadkości. Nawet w najcięższych psychozach życie afektywne nigdy nie gaśnie doszczętnie. Zawsze obecność pewnych uczuć, choćby w spaczonej i szczątkowej postaci da się wykryć. W histerii skargi na doszczętne wygaśnięcie uczuć bywają nieszczere. W melancholii skargi na apatię wynikają stąd, że przygnębienie góruje nad wszystkimi innymi uczuciami, przy czym chodzi tu przede wszystkim o przewagę procesu hamowania wewnętrznego nad procesem pobudzenia. U neurasteników w I stadium (Iwanow Smoleński) widuje się wzmożoną drażliwość wskutek niedowładu procesu hamowania, dopiero w II stadium, gdy i proces pobudzenia słabnie, chorzy skarżą się na apatię. Dopiero więc w tym ostatnim przypadku mielibyśmy prawo mówić o pierwotnej apatii lub hipopatii. Chorzy tacy skarżą się na zobojętnienie uczuciowe, zanik energii, uczucie, że przestało ich obchodzić to, co dawniej żywo ich zaprzątało. Pierwotny zanik życia uczuciowego w całości, tj. począwszy od uczuciowości wyższej, a skończywszy na życiu popędowym, stwierdza się w procesach organicznych mózgu. Mówimy w takich przypadkach o otępieniu uczuciowym (dementia s., obtusio affectiva), afekt zaś taki nazywamy tępym. Jest to pojęcie ilościowe, przy czym różne dziedziny życia uczuciowego mogą w różnym stopniu ulegać zanikowi. [podobne: mucosolvan inhalacje ulotka, mucosolvan inhalacje ulotka do włosów, mucosolvan inhalacje ulotka na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “OBNIŻENIE I ZANIK ŻYCIA UCZUCIOWEGO.”

  1. 101 Says:

    Ludzie są chronicznie zmęczeni

  2. Bartosz Says:

    [..] Cytowany fragment: Animal Flex[...]

  3. Dorian Says:

    Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis mucosolvan inhalacje ulotka rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena