Kursy dla lekarzy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Od r. 1926 Związek organizował co rok kurs dokształcający dla lekarzy, w którym uwzględniano rozpoznawanie, leczenie gruźlicy i metody społecznej walki z nią oraz niezależnie od tego kurs techniki odmy opłucnej leczniczej. Dla zwiększenia liczby wykwalifikowanych pielęgniarek-wywiadowczyń Związek organizował w okresie 1925-1929 osobne kursy, a następnie przeszedł na drogę praktycznego nauczania pielęgniarek z ukończoną 2-letnią szkołą pielęgniarską w poradniach przeciwgruźliczych. W Polskim Związku Przeciwgruźliczym  skupiały się wszystkie badania statystyczne gruźlicy. Prace Związku w kierunku społecznego zwalczania gruźlicy zyskały uznanie Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego, który przyznał mu w r. 1928 najwyższe odznaczenie (złoty medal). Zadanie Towarzystw Przeciwgruźliczych terytorialnych stanowiło organizowanie akcji w siedzibie Towarzystwa, a Związków Przeciwgruźliczych Wojewódzkich – prócz tego zespalanie i doskonalenie akcji w obrębie województwa. Zarządy Towarzystw skupiały, prócz przedstawicieli samorządowych i rządowych, przedstawicieli miejscowych instytucji i organizacji, których współudział w walce z gruźlicą był pożądany. Słusznie uznawano, że planowa akcja przeciwgruźlicza wymaga wciągnięcia do pracy także odpowiednich osób spośród miejscowego społeczeństwa. Zapobiegało to zachwianiu się działalności Towarzystwa z powodu częstych przeniesień służbowych urzędników, jeżeli ord prowadzili akcję. Zachęcało też miejscowe społeczeństwo do większej współpracy niż wtedy, gdy Zarząd był złożony przeważnie z urzędników. Towarzystwa istniały w licznych miastach i we wszystkich miastach wojewódzkich. W r. 1918 było na terenie całej Polski zaledwie 14, w roku zaś 1935 liczba wzrosła do 211. Akcję przeciwgruźliczą prowadziły w niektórych województwach także Oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża, wśród młodzieży szkolnej na terenie Warszawy Liga Szkolna Przeciwgruźlicza, powstała w r. 1923, nadto wśród swych członków Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów, Stowarzyszenie Urzędników Państwowych R. P., Organizacja Pracowników Kolejowych, Stowarzyszenie Akademickie Bratnia Pomoc i inne. [więcej w: odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny, leczenie pijawkami cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Kursy dla lekarzy.”

 1. Patrycja Says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 2. Mr. Fabulous Says:

  [..] Cytowany fragment: Lekarze Warszawa[...]

 3. Sandra Says:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 4. Tola Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do obdukcje warszawa[...]

 5. Antoni Says:

  Milo sie czytalo

 6. Julita Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodonta bielsko[...]

 7. Mr. Fabulous Says:

  A co z innymi produktami?

Powiązane tematy z artykułem: leczenie pijawkami cena oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy