Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie było zaskakująco niewielkiej zmienności tego poziomu wśród dywizji subspecjalności, z wyjątkiem Wydziału Chorób Zakaźnych, którego członkowie wydziału wykonali znacznie więcej nauczania niż w innych podspecjalizacjach. Członkowie wyższej kadry nauczyli nieco więcej niż członków wydziału niższego szczebla, a kobiety nieco więcej niż mężczyźni. Jednak naszym głównym wnioskiem z tych analiz jest to, że prawie cały wydział spędził znaczny czas ucząc studentów medycyny i mieszkańców oraz że ogólny wysiłek odzwierciedlał ten szeroki rozkład czasu nauczania, a nie wiele godzin spędzonych na nauczaniu przez podgrupę. Kwota wsparcia finansowego była niewielka w stosunku do zakresu nauczania przez wydziałowych członków wydziału. Nasze szacunki całkowitego czasu nauczania są prawie na pewno konserwatywne, z kilku powodów. Wykluczyliśmy 56 członków wydziału poza pełnym etatem z głównej analizy; razem, ci mężczyźni i kobiety uczyli w sumie 5684 godzin, czyli 11 procent całego wydziału nauczania. Wyłączyliśmy również działalność dydaktyczną poza Wydziałem Medycyny przez członków wydziału, którzy odbyli podstawowe spotkania w tym dziale, ale którzy nauczali zarówno w medycynie, jak i w innych działach Szkoły Medycznej, takich jak Wydział Fizjologii lub w Szkole Zdrowia Publicznego. Wiele godzin nieformalnego nauczania również zostało wykluczonych.
Spostrzeżenie, że starszy wykładowcy spędzają więcej czasu na nauczaniu niż na młodszych wykładowcach może odzwierciedlać fakt, że kadencja młodszych wykładowców jest chroniona przed niektórymi obowiązkami dydaktycznymi, a także fakt, że wyższe wydziały są zaangażowane w programy nauczania departamentu, w szczególności Abnormal Human Biology course i do obsługi jako lekarze prowadzący na oddziałach i usługach subspecjalnych. Możliwe jest również, że większa ilość nauczania tych członków wydziału była rozważana w ich awansie na wyższą rangę. Interesujące jest to, że kobiety wniosły więcej godzin nauczania niż mężczyźni.
Nie mogliśmy całkowicie oddzielić nauczania studentów medycyny od nauczania pracowników domu i kolegów. Chociaż niektóre z działań pokazanych w Tabeli wyraźnie dotyczą tylko studentów medycyny, takich jak Praktyka Kliniczna i Kursy Biologii Człowieka oraz działalność nauczycieli w trzecim roku lekarskim, inne czynności, takie jak udział w oddziale, wymagają mieszanka studentów i pracowników domu, a niektóre, takie jak usługi konsultacji subspecialty, obejmują studentów, pracowników domu i kolegów. Wyklucziliśmy nauczanie skierowane wyłącznie do osób – na przykład, nadzorujące endoskopię, bronchoskopię lub laboratorium elektrofizjologiczne.
Ilość czasu poświęcanego na naukę niewątpliwie różni się znacznie w poszczególnych działach i instytucjach. Nasza instytucja może nie być typowa dla akademickich ośrodków zdrowia w całym kraju, a czas nauczania może być większy w Kolumbii niż gdziekolwiek indziej, z kilku powodów. Czasochłonne poświęcenie się nauczaniu studentów medycyny zostało już opisane. Do naszych usług dydaktycznych przydzielono dwóch lekarzy, podczas gdy wiele innych instytucji korzysta z jednego lekarza prowadzącego
[przypisy: cel ćwiczeń oddechowych, oddział detoksykacyjny, olejowanie włosów ]

Tags: ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 6”

 1. Adam Says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 2. Zuzanna Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pomoc psychologiczna[...]

 3. Ewa Says:

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 4. Marcel Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalanie tłuszczu[...]

 5. Kornel Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 6. Dominika Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta catering wrocław[...]

 7. Kornelia Says:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych oddział detoksykacyjny