Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Posiadamy również bardzo dużą służbę medyczną, z prawie 500 łóżkami i współmiernie dużym personelem domowym około 150 mieszkańców (od czasu przeprowadzenia tego badania). W naszej instytucji wykładowcy na wydziale medycyny są w dużej mierze odpowiedzialni za generowanie własnych dochodów poprzez działania kliniczne lub granty badawcze, a stosunkowo niewielkie jest centralne wsparcie finansowe na działalność dydaktyczną ze szpitala lub uniwersytetu. W akademickich ośrodkach zdrowia z bezpośrednim finansowaniem przez państwo poparcie dla nauczania może być bardziej rozpowszechnione. Ustalenia kliniczne w naszym dziale są różnorodne i obejmują prywatną praktykę, plany kliniczne w zakresie wydziałów klinicznych oraz status pełnoetatowego pensji. Inne akademickie ośrodki zdrowia, w których skład wchodzą głównie pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin lub organizacje hybrydowe, mogą budować nauczanie tych rozwiązań w sposób, który nie jest możliwy w modelu prywatnej praktyki.
Znaczna część pieniędzy federalnych jest obecnie wypłacana na rzecz akademickich zakładów opieki zdrowotnej i szpitali nauczających, które są specjalnie przeznaczone na rekompensatę kosztów personelu domu szkoleniowego.1,4 Środki te są przyznawane jako bezpośrednie i pośrednie elementy edukacji medycznej w ramach płatności Medicare. w przypadku usług szpitalnych i mają na celu wsparcie wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych i kosztów administracyjnych pracowników domu, kosztów nauczania i wyższych kosztów opieki w środowisku nauczycielskim. Jeden wniosek z naszego badania jest taki, że kwota pieniędzy przekazana do Departamentu Medycyny z tych funduszy nie jest współmierna do czasu spędzonego przez lekarzy na wydziale szkolenia członków personelu domu.
Konieczność bezzwrotnego nauczania tradycyjnie uznawana jest za powód do powołania na wydział uniwersytetu, który do niedawna był wymogiem w zakresie przywilejów szpitalnych, ale niedawno przyznano przywileje szpitalne lekarzom medycyny niekonwencjonalnej. Inną tradycyjną korzyścią programu nauczania dla członków wydziału klinicznego jest to, że ich prywatni pacjenci są objęci personelem domu, ale prywatni pacjenci są coraz częściej traktowani jako ambulatoryjni, krótkoterminowi hospitalizowani lub pacjenci nieobsługujący , którzy nie są pod opieką przez pracowników domu. Tak więc mieszkańcy zaspokajają potrzeby prywatnych lekarzy prowadzących mniej jasno niż wcześniej, a odczuwana korzyść z nauki jest odpowiednio mniejsza. W miarę jak szpitale zwiększają swój udział w niepełnym wymiarze godzin, aby zwiększyć liczbę przyjęć, a zwolnienie wielu z tych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin z nauczania, a szpitale redukują specjalne świadczenia, takie jak subsydiowana powierzchnia biurowa, do pełnoetatowych pracowników, w pełnym wymiarze czasu pracy jest wezwany do zrobienia więcej nauki bez odszkodowania. W rezultacie lekarze mogą postrzegać nauczanie jako ciężar lub usługę bez wynagrodzenia, a nie jako przywilej, znak uznania dla doskonałości i przyjemność.
Badanie to pokazuje, że członkowie wydziału w naszym dziale w znacznym stopniu przyczynili się do niezwróconego czasu nauczania na programy szkoleniowe zarówno szkoły medycznej, jak i szpitala, które tworzą nasze akademickie centrum zdrowia. W konkurencyjnym pod względem kosztów środowisku opieki zdrowotnej o prawdziwie równych szansach, członkowie wydziału będą płacić bezpośrednio za czas poświęcony na nauczanie Jednak presja finansowa na szpitale, szkoły medyczne i oddziały kliniczne, w połączeniu z proponowaną redukcją płatności Medicare na szkolenia lekarzy4, powoduje, że jest to mało prawdopodobne. Poczucie przywilejów i osobistych korzyści płynących z nauczania pozostanie ważne, ale nieopłacony czas nauki prawdopodobnie stanie się problemem w erze, w której dochodzi do bliższej kontroli rekompensat finansowych za działania lekarzy.
Author Affiliations
Z wydziałów medycyny (SS, KGN, JT, TQM, KO, EP, MLW) i statystyki (DR), Columbia University, New York.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Shea z Wydziału Medycyny Ogólnej, PH 9 East, 622 W. 168th St., New York, NY 10032.
[hasła pokrewne: kalkulator owulacji dziewczynka, okulista na nfz białystok, napęd psychoruchowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 7”

  1. Oliver Says:

    Ja wole sie przebadac co roku

  2. Nela Says:

    [..] Cytowany fragment: monitor cen[...]

  3. Joanna Says:

    Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator owulacji dziewczynka napęd psychoruchowy okulista na nfz białystok