Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Godziny spędzone na nauczaniu na członka wydziału, według wydziału i całego wydziału medycyny. Tabela 3. Tabela 3. Godziny spędzone na nauczaniu, zgodnie z wybranymi cechami członków Wydziału. Duża ilość czasu spędzonego na nauczaniu przez wydział chorób zakaźnych przekłada się również na wyższą średnią liczbę godzin dydaktycznych przypadających na członka wydziału w tym oddziale (tabela 2). Warto zauważyć, że po wykluczeniu Oddziału Chorób Zakaźnych, Oddziału Medycyny Molekularnej, który nie zapewnia opieki klinicznej, oraz sali pogotowia w pawilonie Allena (fizycznie osobny element szpitalny szpitala prezbiteriańskiego) średnia liczba liczby godzin na członka wydziału różniły się o mniej niż 50 procent w poszczególnych działach, od średnio 309 godzin rocznie na jednego członka wydziału w Oddziale Medycyny Płuc do średnio 181 godzin rocznie na członka wydziału w Oddziale Onkologii (Tabela 2) . Ta analiza ponownie odzwierciedla zakres wkładu nauczania członków wydziału. W analizach biwariackich starsi wykładowcy uczyli więcej niż młodszych wykładowców (P = 0,04) (tabela 3), ale liczba godzin nauczania nie różniła się istotnie w zależności od czasu od ukończenia studiów, płci członka wydziału lub rodzaju mianowanie (ocena kliniczna vs. Tabela 4. Tabela 4. Godziny nauczania, zgodnie z wybranymi cechami członków wydziału, z równoczesną korektą na lata od ukończenia studiów, płci, rangi i rodzaju powoływania. W analizie wieloczynnikowej, w której rozważano jednocześnie podział podspecjialności, długość czasu od ukończenia nauki, płeć, rangę i rodzaj spotkania (Tabela 4), kobiety udzieliły większej liczby godzin lekcyjnych (F = 3,83, df; P = 0,05 ), członkowie wyższych wydziałów (F = 3,57, 3 df; P = 0,02) oraz członkowie wydziału w oddziałach zakaźnych, płucnych i nefrologicznych (F = 4,12, 15 df; P <0,001).
Tabela 5. Tabela 5. Źródła wsparcia wynagrodzeń dla pracowników wydziału dziennego Wydziału Medycyny, 1992-1993. Tabela 6. Tabela 6. Przychody i offsety nauczania nauczycieli, 1992-1993. Wynagrodzenia wydziałowe pochodziły głównie z przychodów klinicznych, z których mniej niż 8 procent pochodziło ze środków szpitalnych i uniwersyteckich (tabela 5). Przychody departamentalne dostępne dla członków wydziałów za czas spędzony na nauczaniu były stosunkowo niewielkie (tabela 6). Opłaty za usługi lekarskie zebrane przez służby medyczne w wysokości 516 336 USD dotyczyły usług klinicznych świadczonych w ramach usługi szkoleniowej. Opłaty te zostały zrekompensowane kosztami poboru, które były stosunkowo wysokie w stosunku do dochodów ze względu na wysoki odsetek pacjentów Medicaid oraz kosztem administracji departamentalnej, która częściowo została zaspokojona z tego źródła. Wsparcie szpitala na łączną kwotę 157 776 USD przeznaczoną na nauczanie, administrację i nadzór nad programami nauczania obejmowało wsparcie dla lekarzy na oddziałach, szefów służb oraz nadzór nad personelem domu w warunkach ambulatoryjnych przez lekarzy. W pawilonie Allena dyrektor służby medycznej, członkowie zarządu jednostki intensywnej opieki medycznej oraz dyrektor Oddziału Chorób Zakaźnych otrzymali od szpitala pewną pomoc w postaci wynagrodzenia
[przypisy: oddział detoksykacyjny, napęd psychoruchowy, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu czesc 4”

 1. Pogue Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: poradnia dietetyczna warszawa[...]

 2. Mud Pie Man Says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 3. Nikola Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tabletki na gardło[...]

 4. Suicide Jockey Says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 5. Klaudia Says:

  Article marked with the noticed of: Dobry Ortodonta[...]

 6. Nessie Says:

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

Powiązane tematy z artykułem: napęd psychoruchowy oddział detoksykacyjny rodzinne rewolucje cda