Zjawisko pobudzenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Równolegle z tym wzmożeniem całego życia afektywnego idzie pobudzenie toku myślowego, który przyspiesza się, stając się po przekroczeniu pewnej miary bezładnym i powierzchownym. To samo zjawisko pobudzenia widzimy w dziedzinie woli, dążeń i działania. Chory odczuwa potrzebę wyładowania swojej energii. Jest ogromna skala stopni podniecenia maniakalnego. Lżejsze stany określamy nazwą hipomanii. Stany te cechuje pogoda, radość życia, zadowolenie z siebie, nieznużona energia działania, pobudzenie procesów myślowych, mniej lub więcej umiarkowana ekspansja życiowa. Stany hipomaniakalne bywają też życiowo korzystne, stanowiąc pobudzenie do twórczości, do działania organizatorskiego, do pokonywania przeciwieństw. Gdy pobudzenie to przekroczy pewną miarę, zaczynają stopniowo zawodzić hamulce rozumowe i uczuciowe, chory wyładowuje coraz gwałtowniej swoje afekty, popada w zatargi z otoczeniem, myślenie jego staje się zbyt szybkie, aby mogło być dokładne. Szybkość kojarzenia dochodzi aż do gonitwy myśli. Wypowiedzi nabierają cech słowotoku (logorrhoe). Pogodny, wesoły nastrój przechodzi w podniecenie afektywne różnego natężenia aż do szału. Spotęgowana drażliwość chorego staje się źródłem zaczepek w stosunku do otoczenia. Chory zachowuje się krotochwilnie, dowcipkująco, wyniośle, lekceważąco, obraźliwie, ordynarnie, bezczelnie, wyzywająco, napastliwie. Zależnie od tematu rozmowy czy sytuacji, może nastrój ten szybko przechodzić w swoją odwrotność, np. rozzłoszczony chory może się nagle rozpłakać. Jest to chwiejność afektywna (labilitas affectiva) , która fizjologicznie występuje u małych dzieci, a patologicznie w zespole organicznym. Chorzy z chorobliwie wzmożonym samopoczuciem bywają skłonni do przechwałek, przypominających konfabulacje. Nastrój maniakalny jest istotnym składnikiem zespołu maniakalnego, który występuje albo jako część składowa cyklofrenii, albo epizodycznie w stanach różnej etiologii. [podobne: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy]

Comments Off

STANY WZMOŻONEGO SAMOPOCZUCIA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

STANY WZMOŻONEGO SAMOPOCZUCIA (EXALTATIO). Stany te mogą występować na różnym tle i wykazywać nasilenie różnego stopnia. Jeżeli stan taki jest pochodzenia organicznego, to zwykle się używa określenia błogostan (euphoria), rozumiejąc pod tym mianem zasadniczo poczucie chorobliwego zadowolenia z siebie i ze swego położenia. Chory przeniknięty jest optymizmem, nie zdaje sobie sprawy z ciężkości swojej choroby, niczym się nie przejmuje, jego myśli są pogodne, nastrój nawet w najcięższym położeniu pełen otuchy, chory jest zadowolony, szczęśliwy, nic nie mąci mu spokoju. Szczęśliwemu temu nastrojowi towarzyszą z zasady urojenia zdrowia i siły fizycznej, także zdrowia psychicznego tudzież uzdolnienia. W lżejszych początkowych przypadkach euforia może być ledwie zaznaczonym niedostosowaniem pogody ducha i optymizmu do rzeczywistej sytuacji chorego. W ramach zespołu organicznego euforia idzie równolegle z postępującym otępieniem intelektualnym i spadkiem krytycyzmu. Nie każdy zespół organiczny prowadzi do euforii takiego samego stopnia, czasem nawet może objawu tego brakować na rzecz afektu raczej tępego. Wybitną euforię widuje się w porażeniu postępującym, także w padaczce, rzadziej w otępieniu starczym. Ogólnie ciężki stan chorobowy bynajmniej nie przeszkadza w wytworzeniu się i utrzymywaniu błogostanu. Zadziwiający bywa np. błogostan w tak ciężkiej sprawie jak pląsawica Huntingtona lub stwardnienie wieloogniskowe. Euforię należy odróżniać od stanu maniakalnego, chociaż rozróżnienie to w praktyce bywa czasem niełatwe. Tak np. euforia może występować w postaci niekoniecznie maniakalnej porażenia postępującego, zwykle stwierdza się ją raczej w postaci otępieniowej. Obydwa te zjawiska zresztą nierzadko współistnieją: w tych przypadkach trudno orzec, gdzie kończy się organiczny błogostan, a gdzie zaczyna się czynnościowy nastrój maniakalny. W tym ostatnim pojęciu mieści się raczej moment ekspansji, wypromieniowania z siebie nadmiaru energii, zaczepności, zaborczości, wzmożonej aktywności. Euforia zdaje się być raczej pojęciem negatywnym, oznacza więc brak cierpienia, ciche zadowolenie z siebie, brak roszczeń do świata. W stanie maniakalnym natomiast samopoczucie wzmaga się, zwiększa się napęd psychoruchowy, wzrastają energie chorego, jego roszczenia życiowe, jego zaborczość, a w związku z tym chory staje się drażliwy, kłótliwy, zaczepny, nieopanowany. [przypisy: olejek makadamia, olejek moringa, olejek rycynowy]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »