Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Kilka miesięcy temu niechętnie uczestniczyłem w wypełnianiu raportu o opiece nad dziećmi (Child Protective Services, CPS), który dotyczy lekarskiego zaniedbania dwóch młodych sióstr. Lucy, łagodna 13-letnia dziewczynka i jej niesforna 10-letnia siostra, Jackie, mają długą historię nieprzestrzegania się w medycynie, postępującej chorobliwej otyłości i poważnych chorób współistniejących, w tym źle kontrolowanej cukrzycy typu 2, nadciśnienia, dyslipidemię, nieprawidłowości w wątrobie, ciężki obturacyjny bezdech senny, złe funkcjonowanie psychospołeczne i przewlekłą absencję szkolną. Ostatnio Lucy i Jackie opuściły wiele ważnych spotkań po tym, jak ich matka zgodziła się na zintensyfikowany reżim monitorowania w klinice, a wielokrotne próby skontaktowania się z rodziną zakończyły się niepowodzeniem. Jako najmłodszy pediatra dziewczyny poleciłem przy kilku okazjach wysyłać pielęgniarkę do pomocy w domowej opiece medycznej, ale matka odmawiała za każdym razem, mówiąc, że nie chce obcych w jej domu. Przy każdym opuszczonym spotkaniu nasz zespół medyczny odczuwał rosnącą odpowiedzialność moralną i zawodową, aby przerwać to, co uważaliśmy za zwiastującą zdrowie dziewcząt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

2 lipca 2012 r. Departament Sprawiedliwości ogłosił największe porozumienie w sprawie oszustwa w służbie zdrowia w Stanach Zjednoczonych. GlaxoSmithKline (GSK) zgodził się przyznać się do winy w trzech sprawach karnych i rozstrzygać sprawy cywilne na podstawie różnych ustaw federalnych; firma zapłaci w sumie 3 miliardy dolarów rządowi federalnemu i państwom uczestniczącym. Od 2009 r. Rząd federalny zebrał ponad 11 miliardów dolarów na takie rozliczenia zgodnie z ustawą o fałszywych roszczeniach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W prawie każdym kraju odsetek osób w wieku powyżej 60 lat rośnie szybciej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa, co wynika z dłuższej średniej długości życia i malejącej liczby urodzeń. W Europie mediana wieku jest już najwyższa na świecie, aw 2050 roku przewiduje się, że 88,5 milionów Amerykanów w wieku 65 lat lub starszych – ponad dwukrotnie więcej niż 40,3 miliona w spisie z 2010 roku. Chociaż starzenie się społeczeństwa jest oznaką powodzenia polityki w zakresie zdrowia publicznego, to także stanowi wyzwanie dla ustalonego sposobu wdrażania takich polityk. W przypadku Europejskiej Agencji Leków (EMA) spowodowało to analizę, czy system regulacyjny jest dostosowany do uwzględniania potrzeb osób starszych przy opracowywaniu, zatwierdzaniu i stosowaniu leków.
Proces rozpoczął się w 2006 r., Kiedy EMA wydała opinię na temat adekwatności wytycznych dotyczących osób starszych dotyczących produktów leczniczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Opór stany skutecznie zintensyfikuje ogromne, nieskompensowane obciążenia opiekuńcze, z którymi borykają się ich szpitale, pozbawia innych graczy sektora ochrony zdrowia ważnych dochodów i utrzymuje ich zaniedbane medycznie społeczności od otrzymywania ogromnego ekonomicznego naparu. Rzeczywiście, istnieją dobre dowody na to, że ogólnie rzecz biorąc, zmiany w Medicaid zaoszczędzą, a nie koszt, pieniądze. A mieszkańcy państw, które nie rozszerzają się, będą nadal płacić podatki federalne, aby pokryć ekspansję w państwach, które się rozwijają. Biorąc pod uwagę jasny język orzeczenia Trybunału, list z 10 lipca pozwala państwom zdecydować, czy przyjąć fundusze na wsparcie rozszerzenia Medicaid dla nowo kwalifikujących się osób dorosłych w grupie, czy też odrzucić go, a wraz z nim setki miliardów dolarów w bardzo potrzebnym federalnym wsparcie. Ale niektóre państwa mogą naciskać na administrację, by interpretować ekspansję jako prostą opcję stanu, pozwalającą im na pokrycie części grupy ekspansji, a nie innych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries