Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Zjawisko pobudzenia.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Równolegle z tym wzmożeniem całego życia afektywnego idzie pobudzenie toku myślowego, który przyspiesza się, stając się po przekroczeniu pewnej miary bezładnym i powierzchownym. To samo zjawisko pobudzenia widzimy w dziedzinie woli, dążeń i działania. Chory odczuwa potrzebę wyładowania swojej energii. Jest ogromna skala stopni podniecenia maniakalnego. Lżejsze stany określamy nazwą hipomanii. Stany te cechuje pogoda, radość życia, zadowolenie z siebie, nieznużona energia działania, pobudzenie procesów myślowych, mniej lub więcej umiarkowana ekspansja życiowa. Stany hipomaniakalne bywają też życiowo korzystne, stanowiąc pobudzenie do twórczości, do działania organizatorskiego, do pokonywania przeciwieństw. Gdy pobudzenie to przekroczy pewną miarę, zaczynają stopniowo zawodzić hamulce rozumowe i uczuciowe, chory wyładowuje coraz gwałtowniej swoje afekty, popada w zatargi z otoczeniem, myślenie jego staje się zbyt szybkie, aby mogło być dokładne. Szybkość kojarzenia dochodzi aż do gonitwy myśli. Wypowiedzi nabierają cech słowotoku (logorrhoe). Pogodny, wesoły nastrój przechodzi w podniecenie afektywne różnego natężenia aż do szału. Spotęgowana drażliwość chorego staje się źródłem zaczepek w stosunku do otoczenia. Chory zachowuje się krotochwilnie, dowcipkująco, wyniośle, lekceważąco, obraźliwie, ordynarnie, bezczelnie, wyzywająco, napastliwie. Zależnie od tematu rozmowy czy sytuacji, może nastrój ten szybko przechodzić w swoją odwrotność, np. rozzłoszczony chory może się nagle rozpłakać. Jest to chwiejność afektywna (labilitas affectiva) , która fizjologicznie występuje u małych dzieci, a patologicznie w zespole organicznym. Chorzy z chorobliwie wzmożonym samopoczuciem bywają skłonni do przechwałek, przypominających konfabulacje. Nastrój maniakalny jest istotnym składnikiem zespołu maniakalnego, który występuje albo jako część składowa cyklofrenii, albo epizodycznie w stanach różnej etiologii. [podobne: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Zjawisko pobudzenia.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

DRAŻLIWOSC (IRRIT ABILIT AS). Drażliwość towarzyszy rozmaitym stanom jako objaw. Może ona być cechą psychopatycznej osobowości, ale może być cechą charakterologiczną nabytą przez wpływ czynników etiologicznych różnego pochodzenia. W neurastenii pierwotnej lub wtórnej osobnik dotąd spokojny i opanowany popada w stan w którym nawet błahe bodźce doprowadzają go do rozdrażnienia, niepokoju i wybuchów afektywnych. Zarówno w sprawach organicznych, jak i czynnościowych może dojść do takiego niedowładu hamulców, że byle podnieta wywołuje wybuch gniewu lub wściekłości. Zdarza się to w histerii, schizofrenii, zespole maniakalnym, padaczce, w charakteropatiach pourazowych i w niemal wszystkich sprawach organicznych mózgu. Gniew w warunkach prawidłowych jest biologicznie zrozumiałym odczynem na grożące niebezpieczeństwo. U człowieka odczyny te pozostają pod kontrolą wyższych hamulców rozumowo-uczuciowych. W niedorozwoju umysłowym hamulce rozumowe nie działają, toteż osobnik w zetknięciu z przeciwnościami, których nie rozumie, reaguje na nie bezmyślną złością i wyładowaniem popędów niszczycielskich. W psychozach hamulce rozumowe bywają spaczone wskutek urojeń. Popędy niszczycielskie mogą się zwracać w chorobliwych przypadkach niekoniecznie przeciwko otoczeniu, ale i przeciw samemu sobie. Chorzy, niezależnie od tego, czy rzucają się na otoczenie i czy niszczą przedmioty dookoła siebie, mogą całą wściekłość skierować ku sobie, drapiąc się, bijąc pięściami po głowie lub głową o ścianę, drąc na sobie odzież, zadając sobie okaleczenia lub robiąc zamachy samobójcze. Szczególnie niebezpieczna bywa drażliwość epileptyków. Także w stanach charakteropatii po przebytym zapaleniu mózgu drażliwość bywa ogromna. Zaznacza się tu zwłaszcza skłonność do czynów popędowych (impulsivitas), posiadająca duże znaczenie sądowo-psychiatryczne. W ciężkich przypadkach nieopanowanie afektów może być tak daleko posunięte, że mówimy o nietrzymaniu afektów (incontinentia affectiva), używając tu porównania z nietrzymaniem moczu lub stolca (incontinentia vesicae et alvi). Wszelkie hamulce są tu zniesione. [hasła pokrewne: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries