Posts Tagged ‘olejek makadamia’

STANY WZMOŻONEGO SAMOPOCZUCIA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

STANY WZMOŻONEGO SAMOPOCZUCIA (EXALTATIO). Stany te mogą występować na różnym tle i wykazywać nasilenie różnego stopnia. Jeżeli stan taki jest pochodzenia organicznego, to zwykle się używa określenia błogostan (euphoria), rozumiejąc pod tym mianem zasadniczo poczucie chorobliwego zadowolenia z siebie i ze swego położenia. Chory przeniknięty jest optymizmem, nie zdaje sobie sprawy z ciężkości swojej choroby, niczym się nie przejmuje, jego myśli są pogodne, nastrój nawet w najcięższym położeniu pełen otuchy, chory jest zadowolony, szczęśliwy, nic nie mąci mu spokoju. Szczęśliwemu temu nastrojowi towarzyszą z zasady urojenia zdrowia i siły fizycznej, także zdrowia psychicznego tudzież uzdolnienia. W lżejszych początkowych przypadkach euforia może być ledwie zaznaczonym niedostosowaniem pogody ducha i optymizmu do rzeczywistej sytuacji chorego. W ramach zespołu organicznego euforia idzie równolegle z postępującym otępieniem intelektualnym i spadkiem krytycyzmu. Nie każdy zespół organiczny prowadzi do euforii takiego samego stopnia, czasem nawet może objawu tego brakować na rzecz afektu raczej tępego. Wybitną euforię widuje się w porażeniu postępującym, także w padaczce, rzadziej w otępieniu starczym. Ogólnie ciężki stan chorobowy bynajmniej nie przeszkadza w wytworzeniu się i utrzymywaniu błogostanu. Zadziwiający bywa np. błogostan w tak ciężkiej sprawie jak pląsawica Huntingtona lub stwardnienie wieloogniskowe. Euforię należy odróżniać od stanu maniakalnego, chociaż rozróżnienie to w praktyce bywa czasem niełatwe. Tak np. euforia może występować w postaci niekoniecznie maniakalnej porażenia postępującego, zwykle stwierdza się ją raczej w postaci otępieniowej. Obydwa te zjawiska zresztą nierzadko współistnieją: w tych przypadkach trudno orzec, gdzie kończy się organiczny błogostan, a gdzie zaczyna się czynnościowy nastrój maniakalny. W tym ostatnim pojęciu mieści się raczej moment ekspansji, wypromieniowania z siebie nadmiaru energii, zaczepności, zaborczości, wzmożonej aktywności. Euforia zdaje się być raczej pojęciem negatywnym, oznacza więc brak cierpienia, ciche zadowolenie z siebie, brak roszczeń do świata. W stanie maniakalnym natomiast samopoczucie wzmaga się, zwiększa się napęd psychoruchowy, wzrastają energie chorego, jego roszczenia życiowe, jego zaborczość, a w związku z tym chory staje się drażliwy, kłótliwy, zaczepny, nieopanowany. [przypisy: olejek makadamia, olejek moringa, olejek rycynowy]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

STANY WZMOŻONEGO SAMOPOCZUCIA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W niektórych cierpieniach, np. w neurastenii, może się zmniejszać trwałość uwagi bez równoczesnego wzmożenia jej przerzutności. Chorzy skarżą się wówczas na niemożność skupienia się choćby na krótką chwilę przy wysiłkach umysłowych, np. przy czytaniu. Jest to tzw. aprosexia. Objaw ten widuje się równocześnie u dzieci z upośledzoną drożnością jam nosowych, np. wskutek polipów. Dzieci te z tego powodu robią wrażenie znacznie mniej inteligentnych niż są rzeczywiście. Aproseksję spotyka się również przy niedosłuchu. Jeżeli Hem jest przewlekły nieżyt nosa lub nosogardzieli (tzw. aprosexia nasalis), to najskuteczniejsze leczenie polega na usunięciu podstawowego cierpienia. Odwrotnością patologicznego upośledzenia czynności dowolnego ześrodkowywania uwagi (aprosexia) jest tzw. hyperprosexia: uwagę wprawdzie łatwo daje się przyciągnąć, lecz zaraz znowu słabnie. Miana tego używa się również na oznaczenie roztargnienia przy zaprzątnięciu się jedną ideą do tego stopnia, że wszystkie inne nie docierają do świadomości. Nieuwaga tego typu nie musi być zjawiskiem patologicznym, gdyż zdarza się u ludzi fanatycznie oddanych jednej idei nadwartościowej.
SFERA WOLI, DĄŻEŃ I DZIAŁANIA. PRAWIDŁOWE ZJAWISKA W ZAKRESIE WOLI, DĄŻEŃ I DZIAŁANIA. W metafizyce spirytualistycznej dogmat wolności woli odgrywa podstawową rolę. Materializm mechanistyczny w ostrej polemice z tym dogmatem doszedł do drugiego, równie krańcowego stanowiska, mianowicie do przeczenia w ogóle istnieniu dowolnych czynności, dążeń i działań, które miałyby być tylko złudzeniem. Jeśli się stoi na stanowisku naukowo-przyrodniczym, to nie można przeczyć istnieniu zjawisk, które są faktem doświadczenia, dającym się codziennie sprawdzić. Działania człowieka mają swoje określone motywy i zmierzają ku określonym celom. Przez motywy, czyli pobudki, rozumiemy wszystko to, co człowieka pobudza do stawiania sobie i do urzeczywistniania pewnych celów. Tylko znając pobudki, które kierują człowiekiem, możemy zrozumieć sens jego dążeń i działań. [więcej w: olejek makadamia, olejek moringa, olejek rycynowy ]

Comments Off

« Previous Entries