Posts Tagged ‘olejowanie wlosów’

Podzielność uwagi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podzielność uwagi. Zasadniczo w centrum świadomości może być wskutek jednokierunkowości uwagi tylko jeden przedmiot. W praktycznej działalności często się zdarza, że człowiek wykonuje na raz kilka czynności. Polega to na szybkim przerzucaniu się z jednego przedmiotu na drugi, z tym że jednocześnie w ostrym polu strumienia świadomości znajduje się zawsze tylko jeden przedmiot. Pianista, używający obu rąk, przerzuca się szybko uwagą z tematyki prawej ręki na lewą, traktując zresztą przy odpowiedniej wprawie akord jako jedną całość strukturalną, a więc jeden przedmiot. Udaje się to wszystko dzięki automatyzacji, tak że rola uwagi ogranicza się wyłącznie do nadania kierunków czynnościom to jednej ręki, to drugiej, przy równoczesnym śledzeniu nut, używaniu pedałów i zwracaniu uwagi na inne okoliczności, które składają się wraz ze wszystkimi innymi czynnościami na jedną zorganizowaną całość czynnościową. d. Jak z tego widać, podzielność uwagi jest właściwie tylko cechą pozorną. Dlatego istotniejsze znaczenie ma następna cecha, mianowicie przerzutność uwagi, polegająca na świadomym sensownym przenoszeniu uwagi z jednego przedmiotu na drugi. Zazwyczaj utożsamia się przerzutność uwagi z jej czujnością (vigilitas), którą odróżniać należy od trwałości (tenacitas attentionis). Już w prawidłowych warunkach przerzutność uwagi podlega rozległym wahaniom. Gdy jakiś przedmiot bardzo żywo zaprząta naszą uwagę, nie dostrzegamy mnóstwa przedmiotów godnych uwagi. Te oboczne przedmioty podlegają percepcji, lecz nie docierają do apercepcji. Zaliczano je dlatego do podświadomości – termin w różnych znaczeniach używany w psychologii i psychopatologii. Zdolność przerzucania uwagi z przedmiotu na przedmiot jest osobniczo różna. Rozstrzyga ona w dużym stopniu o zdolnościach człowieka. Ludzi o sprawnej przerzutności uwagi uważamy za bystrych. Jeżeli jakiś przedmiot przyciąga uwagę, gdyż wzbudza zainteresowanie: mówimy o uwadze biernej. Uwaga czynna ma charakter samorzutny, dowolny. Rozróżnienia te odgrywają rolę w psychopatologii i diagnostyce. Powrócimy do nich przy omawianiu tzw. pre somnolencji. Sprawność uwagi zależy od stanu znużenia i wypoczynku. Wzmożona przerzutność uwagi zachodzi fizjologicznie u bardzo żywych dzieci. [patrz też: olejek tamanu, olejki do włosów, olejki eteryczne, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie wlosów’

Podzielność uwagi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gruźlicy płuc świeżym powietrzem, odżywianiem i wypoczynkiem uzupełnia się zwykle hartowaniem skóry, które ma na celu uzyskanie szybkiego oddziaływania skóry na zewnętrzne bodźce cieplne, przez co ustrój łatwiej unika przeziębień. Hartowanie rozpoczyna się zwykle od kąpieli powietrznych, wykonywanych w dobrze i dostatecznie ogrzanym pokoju. Następnie przechodzi się do coraz silniejszych nacierań całego ciała suchym ręcznikiem, dalej do nacierań alkoholem i wreszcie do nacierań gąbką lub zgrzebnym prześcieradłem, zmoczonym w wodzie, początkowo miernie ciepłej, a później w miarę przyzwyczajenia się chorego stopniowo zimniejszej. Nacieranie kończymy wycierając skórę suchym ręcznikiem i pozostawiamy chorego w łóżku na 15 minut dobrze go okrywszy. Do wody można dodawać soli kuchennej (łyżeczkę do herbaty na szklankę wody) albo octu aromatycznego (w takiej samej ilości). Nacierania hartujące skórę wywierają równocześnie dodatni wpływ na nocne poty. Stosuje się nacierania rano po śniadaniu lub wieczorem. U osób wyniszczonych, oddziałujących na, lekkie już nacierania skóry uczuciem osłabienia, pogorszeniem snu itp., nacierań nie stosuje się. Nie uciekamy się u takich osób także do kąpieli ze słodkiej wody z dodatkiem soli kuchennej lub bez niej. Natomiast ograniczamy się do obmywania ciała dla utrzymania go w czystości i usuwania podrażnienia skóry przez rozkładające się składniki potu. Roliier wprowadził do lecznictwa gruźlicy leczenie słońcem (heliotherapia). Doświadczenie poucza, że ta metoda, stosowana w postaci kąpieli słonecznych lub naświetlaniem lampą kwarcową, daje dobre wyniki – zwłaszcza w klimacie górskim – w gruźlicy kostno-stawowej i w gruźlicy węzłów chłonnych, natomiast jest bardzo niebezpieczna w czynnej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej z jamami. Już jednorazowe naświetlenie słońcem lub lampą kwarcową często wystarcza, by u chorego z czynną gruźlicą płuc wywołać wzrost gorączki, krwotok płucny i inne objawy płucne, świadczące o zaostrzeniu choroby, a nawet przejście choroby w ostrą gruźlicę prosówkową. Przyczyną szkodliwego działania kąpieli słonecznych oraz naświetlania lampą kwarcową są promienie pozafiołkowe. O szkodliwości bezpośredniego działania słońca należy pamiętać także podczas przechadzek leżakowania. [przypisy: olej makadamia, olej moringa, olejek arganowy, olejowanie wlosów ]

Comments Off

« Previous Entries