Posts Tagged ‘test na nietolerancję pokarmową z krwi’

Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Komórki T wytwarzające interleukinę 17A i interleukinę 22 oceniano przez barwienie wewnątrzkomórkowe, jak opisano wcześniej. Wyniki
Podsumowanie sprawy
Ryc. 1. Ryciny 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘test na nietolerancję pokarmową z krwi’

Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Bierne palenie, które obejmuje narażenie zarówno na boczny strumień dymu ze spalania papierosów, jak i na wydychanie głównego strumienia dymu, wiązało się ze zwiększonymi objawami oddechowymi u dzieci1 i nadmierną śmiercią z powodu raka płuc u osób dorosłych.2 Jednakże największe zachorowalności i śmiertelność związane z biernym paleniem zostały przypisane do miażdżycowej choroby serca w średnim i starszym wieku; ten czynnik może stanowić do 20 000 zgonów rocznie u osób niepalących w samych Stanach Zjednoczonych.3-6 Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że bierne palenie może zwiększać miażdżycę u królików karmionych cholesterolem7 oraz w kogucikach, 8,9 ale w kilku badaniach oceniano skutki biernego palenia na ścianie tętnic u ludzi. Ponieważ dysfunkcja śródbłonka jest wczesną cechą aterogenezy in vitro, 10 u zwierząt laboratoryjnych, 11 i u ludzi, 12,13 może stanowić ważny wskaźnik wczesnego uszkodzenia naczyń. W związku z tym zbadaliśmy funkcję śródbłonka w tętnicach zdrowych nastolatków i młodych dorosłych (średni wiek, 22 lata), którzy nie mieli znanych czynników ryzyka miażdżycy innych niż długotrwałe narażenie na środowiskowy dym tytoniowy.
Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 78 osób w wieku od 15 do 30 lat; wszyscy mieli normalne ciśnienie krwi, nie mieli cukrzycy i nie mieli historii hiperlipidemii lub rodzinnej historii przedwczesnej choroby naczyń. Były klinicznie dobre i nie przyjmowały regularnych leków nasercowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »