Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Chociaż jedno podejście było odpowiednie dla wszystkich, było możliwe, gdy większość zarejestrowanych osób miało rozpoznanie raka i mieszkało w domu, co jest sprzeczne z różnorodnymi profilami diagnostycznymi i mieszkalnymi dzisiejszych użytkowników. Równie ważne jest uwzględnienie roli hospicjum w stosunku do szerszego systemu opieki zdrowotnej. Do tej pory Medicare traktował hospicjum jako oddzielny od innych usług i wsparcia, które otrzymują beneficjenci. Nawet w programie Medicare Advantage, w którym plany otrzymują ograniczoną kwotę na zarządzanie opieką nad przełożonymi, hospicja jest jedyną tradycyjną korzyścią Medicare, która jest wydzielona (tj. Finansowana i dostarczana osobno). Obecne podejście do hospicjum zapewnia beneficjentom Medicare swobodę wyboru dobrze zdefiniowanej opieki na koniec życia, ale ma ważne kompromisy. Po pierwsze, określenie kwalifikowalności hospicyjnej w odniesieniu do 6-miesięcznego oznaczenia prognostycznego jest klinicznie arbitralne i praktycznie trudne, szczególnie dla osób z rozpoznaniem pozakanałowym. Po drugie, ograniczenie hospicjum do pacjentów, którzy znoszą terapię modyfikującą przebieg choroby, wprowadza sztuczne rozróżnienie pomiędzy leczniczą i paliatywną terapią i potencjalnie utrudnia zarówno rejestrację, jak i jakość opieki. 4. Wreszcie, wydzielenie hospicjum z innych usług Medicare wzmacnia przekonanie, że taka opieka wykracza poza podstawowe kompetencje, których oczekują od dostawców takich jak domy opieki i plany Medicare Advantage i konflikty z wysiłkami na rzecz integracji opieki i dostosowania zachęt między dostawcami i otoczeniem.
Do chwili obecnej większość wysiłków na rzecz reformy świadczeń hospicjum Medicare skupiała się na problemie długotrwałego pobytu , z propozycjami dotyczącymi zwiększenia nadzoru nad procesem certyfikacji i zmiany zachęt finansowych, które nagradzają długie pobyty. Od stycznia 2011 r. Lekarze hospicjalni lub pielęgniarki muszą odbyć bezpośrednie wizyty u pacjentów przed ponownym certyfikowaniem ich na okresy świadczenia dłuższe niż 180 dni. Zgodnie z ustawą Affordable Care Act (ACA), Centers for Medicare i Medicaid Services mają uprawnienia do zmiany metod płatności hospicjum, o ile zmiany są neutralne pod względem budżetowym. Jednym z zaleceń Komisji Doradczej ds. Płatności Medicare jest uczynienie długich pobytów mniej opłacalnymi poprzez dostosowanie płatności, aby zwrócić świadczeniodawców na wyższych stawkach na początku i końcu intensywnego korzystania z zasobów hospicjum, ale w niższych stawkach między nimi.
Chociaż te ukierunkowane reformy mogą skutecznie rozwiązać wąskie problemy, które starają się złagodzić, polityka powinna również zmierzać do włączenia aktualnej, wysokiej jakości opieki paliatywnej i opieki na zakończenie życia w ciągłość usług, które otrzymują beneficjenci. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wyobrażenie sobie roli hospicjum jako działającego w ramach skoordynowanego systemu opieki, a nie funkcjonowania poza nim. Projekt demonstracyjny dotyczący 15 współbieżnej opieki medycznej, który został zatwierdzony przez ACA, aby umożliwić pacjentom jednoczesne hospitalizowanie i opiekę leczniczą, jest krokiem w tym kierunku. Kolejnym, bardziej znaczącym krokiem byłaby znacząca integracja hospicjum z opieką świadczoną w ramach programów Medicare Advantage, przez odpowiedzialne organizacje opiekuńcze oraz szerzej w pakietach modeli płatności. W tym kontekście korzystne usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej można wprowadzić w dowolnym miejscu opieki nad pacjentami, niezależnie od ich prognozy.
[więcej w: żyj chwilą po angielsku, mucosolvan inhalacje ulotka, napęd psychoruchowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare ad”

 1. Mieszko Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: universal creatine[...]

 2. Pinball Wizard Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 3. Daniel Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: logopedia[...]

 4. Laura Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

 5. Marika Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dentysta poznań[...]

 6. Liwia Says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

Powiązane tematy z artykułem: mucosolvan inhalacje ulotka napęd psychoruchowy żyj chwilą po angielsku