Uczucia moralne.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Uczucia moralne wytwarzają w człowieku poczucie obowiązku. Przy naruszeniu tego poczucia człowiek ocenia swoje postępki jako złe. Powstające w ten sposób poczucie winy bywa określone nazwą wyrzutów sumienia. W przypadkach patologicznych może dojść do zaniku lub przerostu tych uczuć wyższych. Z powyższego wynika, że wola oraz związane z nią ściśle dążenia i działania wykazują szereg cech, które należy w opisie tych zjawisk uwzględniać. Pamiętać przy tym należy, że chodzi tu o zjawiska złożone. Wola nie jest pojedynczą władzą duszy. Na jej przejawy składają się, jak widzieliśmy, elementy uczuciowe, myślowe i inne. Wszystkie zaś rozpatrywać musimy jako procesy dynamiczne, których właściwości oceniać można tylko z uwzględnieniem faktu, iż rozgrywają się w czasie i że są zależne od całości życia psychicznego. W opisie tych zjawisk zwracamy zazwyczaj uwagę na następujące cechy woli: 1. Samodzielność aktów woli. Zależy ona głównie od świadomości pobudek rozstrzygających o postanowieniach i wyborze środków działania. Przekonanie o słuszności i ważności przyświecających człowiekowi celów wpływa na uświadomione pragnienia i dążenia. Ujemnie na samodzielność woli wpływają sugestywność i negatywizm. Sugestywność polega na łatwym poddawaniu się wpływom drugich ludzi. Do pewnych granic może to być zaletą, jeśli ktoś słucha rozsądnych i życzliwych rad. Gdy sugestywność jest zbyt daleko posunięta, człowiek daje się namówić do czynów nie odpowiadających jego zamiarom, poglądom i interesom. Odwrotną cechą jest negatywizm, czyli przekora. Chodzi tu o uparte trzymanie się postanowień, nawet wówczas, gdy okazały się one nieuzasadnione i szkodliwe. Przez negatywizm bierny, czyli opór, rozumie się cechę, polegającą na niestosowaniu się do rad, wskazówek czy poleceń, jednakże bez działania na przekór. Natomiast przez negatywizm czynny rozumiemy właściwą przekorę, która wyraża się przeciwdziałaniem udzielanym sugestiom, a w pewnych przypadkach wykonywaniem odwrotności otrzymanych poleceń lub rad. Cechy te w psychopatologii odgrywają doniosłą rolę. [hasła pokrewne: leczenie za granicą bez ekuz, cel ćwiczeń oddechowych, kalkulator owulacji dziewczynka, olejowanie włosów ]

Tags: , , ,

No Responses to “Uczucia moralne.”

 1. Crash Test Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Washer Says:

  [..] Cytowany fragment: drogeria kosmetyczna[...]

 3. Kajetan Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 4. Dorian Says:

  [..] Cytowany fragment: bolący ząb[...]

 5. Pinball Wizard Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych kalkulator owulacji dziewczynka leczenie za granicą bez ekuz okulista na nfz białystok