Gruźlica.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ustawy i rozporządzenia brały pod swoją opiekę macierzyństwo i niemowlęta, karmione przez własne matki i przez karmicielki obce. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym od chorób z dnia 28. III. 1933 r. udostępniała leczenie gruźlicy szerokim masom ubezpieczonych. Osobne rozporządzenia i przepisy normowały statuty i regulaminy poradni przeciwgruźliczych, prewentoriów, półsanatoriów i sanatoriów dla chorych na gruźlicę. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1. VIII. 1936 wprowadziło od 1. IX. 1936 r. obowiązkowe badanie kandydatów do państwowych szkół akademickich. Rozporządzenie to nie było uzupełnione obowiązkiem okresowego badania uczniów tych szkół. Nie wydano też przepisów, by kandydaci do obozów pracy oraz w ogóle zatrudnieni w większych zbiorowiskach ludzi byli również przymusowo poddawani obowiązkowemu badaniu dla wyłączenia chorych na gruźlicę. W rozporządzeniach nie pominięto i gruźlicy bydlęcej. Główne rozporządzenia jej dotyczące nakładały na właścicieli obowiązek zgłaszania przypadków gruźlicy otwartej (wymienia, płuc, macicy, jelit) bydła rogatego i odosobnienia chorej sztuki. Starosta miał obowiązek zarządzić zbadanie takiej sztuki przez weterynarza, mógł zarządzić także badanie sztuk podejrzanych. Bydło z gruźlicą otwartą oraz podejrzane o nią powinno było być nie tylko odosobnione, ale i znakowane. Wojewoda miał prawo zarządzić zabicie chorej sztuki, a w przypadku gruźlicy wymienia był obowiązany wydać takie zarządzenie, przy czym właściciel otrzymywał odszkodowanie w wysokości 4/5 wartości szacunkowej. Rozporządzenie nakazywało niszczenie mleka krów z gruźlicą wymienia i wyjaławianie mleka krów z innymi postaciami gruźlicy otwartej. Osobne rozporządzenia zakazywały dopuszczania do pracy osób chorych na gruźlicę przy wyrobie, przewozie i sprzedaży mleka, mięsa, mąki i ich przetworów oraz normowały w ogólnych zarysach wymagania dotyczące budowy obór, kontroli nad mleczarniami itd. Wszystkie te rozporządzenia i przepisy stały na poziomie współczesnej wiedzy o gruźlicy. Niestety, wiele z nich pozostało tylko przepisem papierowym i nakazem niewykonalnym. Najistotniejszą tego przyczyną było obok niedostatecznych funduszów zbyt małe uświadomienie nawet oświeconych warstw społeczeństwa o istocie gruźlicy i konieczność jej zwalczania, zwłaszcza przez zapobieganie. Sprawa ta pozostała nadal ważna i pilna i wymagała szeroko zakrojonej i planowej akcji w tym kierunku, przede wszystkim wpajania zasad higieny wychowankom, seminariów nauczycielskich oraz duchownych. Same bowiem wykłady teoretyczne nie odnoszą wielkiego skutku, jeżeli nie są poparte gruntownym, praktycznym zaznajamianiem z zasadami higieny i ich doniosłością dla zdrowotności narodu. Odczuwało się potrzebę prowadzenia akcji uświadamiającej wśród dzieci i dorosłych. Od takiej bowiem akcji można oczekiwać podniesienia o wiele szybciej poziomu kulturalnego kraju i należytego spełniania przez ludność celowych rozporządzeń i przepisów, które w tych warunkach są ciężarem tylko dla tych, którzy nie chcą dla jakichś względów im podporządkować się. Do tego czasu trudno w ogóle oczekiwać, by w krótkim czasie wszedł w życie chociażby taki skromny postulat, jak spożywanie mleka tylko po jego przegotowaniu. [więcej w: napęd psychoruchowy, napęd psychoruchowy na włosy, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica.”

 1. Ignacy Says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 2. Elena Says:

  Article marked with the noticed of: dieta catering wrocław[...]

 3. Bartłomiej Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 4. Sara Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psi dermatolog warszawa[...]

 5. Melania Says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska napęd psychoruchowy rodzinne rewolucje cda