Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Rozpoznanie zaburzeń perfuzji narządów wymaga co najmniej jednego z następujących objawów: zmienionego stanu psychicznego; zimna, lepka skóra i kończyny; skąpomocz z wydalaniem moczu poniżej 30 ml na godzinę; lub poziom mleczanu w surowicy jest wyższy niż 2,0 mmol na litr. Pacjenci nie kwalifikowali się do badania, jeśli zostali poddani resuscytacji przez ponad 30 minut; nie miało wewnętrznego działania serca; były w śpiączce ze stałym rozszerzeniem źrenic, które nie były indukowane przez leki; miał mechaniczną przyczynę wstrząsu kardiogennego (np. ubytek przegrody międzykomorowej lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego); miał wstrząs więcej niż 12 godzin przed badaniem; miał masywną zatorowość płucną, ciężką chorobę tętnic obwodowych uniemożliwiającą wprowadzenie wewnątrzaortalnej pompy balonowej lub niedomykalność aortalną większą niż stopień II w stopniu nasilenia (w skali od I do IV, z wyższymi stopniami wskazującymi na poważniejszą niedomykalność); były starsze niż 90 lat; byli w szoku na skutek stanu innego niż ostry zawał mięśnia sercowego; lub miał ciężką współistniejącą chorobę związaną z oczekiwaną długością życia krótszą niż 6 miesięcy. Pacjenci z wstrząsem kardiogennym, którzy nie kwalifikowali się do randomizacji, zostali wpisani do rejestru. Wszyscy pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele wyrazili na piśmie świadomą zgodę
Leczenie
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (grupa IABP) lub bez wewnątrzwaleczkowej kontrapulsacji balonowej (grupa kontrolna). Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pomocą programu internetowego, z rozwarstwieniem według centrum.
Wewnątrzkorową pompę balonową wprowadzono albo przed PCI, albo bezpośrednio po PCI, z momentem włożenia według uznania badacza. Wsparcie rozpoczęto przy użyciu wyzwalania elektrokardiograficznego 1: (tj. Nadmuchiwania balonem i deflacji wywołanej przez falę R) i utrzymywano aż do ustabilizowania stabilizacji hemodynamicznej, która została zdefiniowana jako skurczowe ciśnienie krwi wyższe niż 90 mm Hg dla więcej ponad 30 minut bez potrzeby stosowania katecholamin. 11 Odstawienie od pompy osiągnięto poprzez zmniejszenie współczynnika wyzwalania.11 Przegrupowanie pacjentów w grupie kontrolnej do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej było dopuszczalne tylko w przypadku powikłań mechanicznych (ubytek przegrody międzykomorowej lub mięsień brodawkowaty). pęknięcie) opracowane po randomizacji.
Wszyscy pacjenci zostali poddani wczesnej rewaskularyzacji i otrzymali najlepszą dostępną terapię medyczną zgodnie z wytycznymi.6-8,12 Tryb rewaskularyzacji (pierwotna PCI z leczeniem tylko docelowej zmiany, PCI docelowej zmiany chorobowej plus dodatkowe natychmiastowe lub etapową PCI zmian niedocelowych lub CABG) pozostawiono w gestii operatora
[przypisy: odruch oksytocynowy, kraszewski biała podlaska, test na nietolerancję pokarmową z krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 3”

 1. Jerzy Says:

  Article marked with the noticed of: oczyszczanie ciała[...]

 2. Damian Says:

  Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

 3. Sandbox Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Restauracja Warszawa[...]

 4. Mieszko Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 5. Digger Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta bielsko biała[...]

 6. Elżbieta Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska odruch oksytocynowy test na nietolerancję pokarmową z krwi