Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W innym niedawno randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z dużymi przednimi zawałami, ale bez wstrząsu kardiogennego, wprowadzenie pompy balonowej przed PCI, w porównaniu z leczeniem kontrolnym (brak wewnątrzkorowej pompy balonowej), nie zmniejszyło rozmiaru zawału.20 Inne randomizowane badania z udziałem pacjentów bez wstrząs kardiogenny, z których kilka zostało wykonanych przed pojawieniem się stentowania wieńcowego, również nie wykazał żadnej klinicznej korzyści z zastosowania przeciwdziałania balonowemu. W tym badaniu staraliśmy się zminimalizować zwrotność od grupy kontrolnej do grupy IABP. Aby to zrobić, wybraliśmy szpitale, które nie wymagają rutynowego stosowania wewnątrzaortalnej pompy balonowej w tym środowisku klinicznym, i określiliśmy, że pompy balonowe powinny być stosowane w grupie kontrolnej tylko dla pacjentów, u których rozwinęły się komplikacje mechaniczne. Pomimo tych wysiłków nastąpiło 30 zwrotów; 26 z nich było niezgodne z protokołem, a 12 z tych 26 było całkowicie opartych na dyskrecji badacza. Tych 12 pacjentów miało charakterystykę wyjściową, która była podobna do tej u pacjentów, którzy nie przechodzili na drugą stronę, co sugeruje, że brak wyraźnych obiektywnych kryteriów doprowadził do naruszenia protokołu. Ponadto zwroty wystąpiły głównie w pięciu ośrodkach, co dodatkowo sugeruje, że istniała subiektywna podstawa do podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia wewnątrzkanałowego pompą balonową.
Protokół badań pozwolił na wprowadzenie urządzenia wspomagającego komorę na podstawie oceny klinicznej badacza. Obecnie nie ma dobrze zdefiniowanych kryteriów klinicznych do wprowadzenia urządzeń wspomagających komorę, a dowody naukowe są ograniczone. Tylko w trzech randomizowanych badaniach z udziałem łącznie 100 pacjentów porównano pomoc komorową z kontrapulsacją wewnątrzaortalną.21 Używanie pomocniczych urządzeń komorowych było niskie w naszym badaniu. Jednakże zaobserwowano tendencję do wyższej częstości wszczepiania pomocniczych urządzeń komorowych w grupie kontrolnej niż w grupie IABP. To odkrycie mogło wynikać z braku dobrze zdefiniowanych kryteriów wprowadzania urządzenia i założenia przez badaczy, że wspomaganie komory było bardziej prawdopodobne, gdy pacjent nie otrzymał wsparcia pompą balonową.22 Urządzenia wspomagające pracę komory brzusznej zapewniają większą hemodynamikę korzyści w porównaniu z przeciwpulsacją balonową, ale są związane z większym odsetkiem zdarzeń niepożądanych i nie ma udowodnionej korzyści przeżycia.5,21,23 Na podstawie istniejących danych, obecne wytyczne nie zalecają urządzeń wspomagających komory jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego zawał i wstrząs kardiogenny.8
Nasz proces miał wiele ograniczeń. Po pierwsze, oślepienie nie było możliwe z powodu natury interwencji
[więcej w: odbudowa zęba koszt, moringa herbata, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 8”

  1. Criss Cross Says:

    Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

  2. Captain Peroxide Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu hurtownia włosów naturalnych katowice[...]

  3. Artur Says:

    Prośbę o podanie nazwy ziół

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata odbudowa zęba koszt olx nowa dęba