Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi wytycznymi, kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest uważana za leczenie klasy I w kardiogennym wstrząsie komplikującym ostry zawał mięśnia sercowego. Dowody są jednak oparte głównie na danych z rejestru, a liczba randomizowanych badań klinicznych jest niewielka. Metody
W tym randomizowanym, prospektywnym, otwartym, wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono 600 pacjentów z wstrząsem kardiogennym, powikłanym ostrym zawałem mięśnia sercowego, do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (grupa IABP, 301 pacjentów) lub bez wewnątrzwaleczkowej kontrapulsacji balonowej (grupa kontrolna, 299 pacjentów). Wszyscy pacjenci mieli zostać poddani wczesnej rewaskularyzacji (za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej lub operacji obejścia) i otrzymać najlepszą dostępną terapię medyczną. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była 30-dniowa umieralność z dowolnej przyczyny. Oceny bezpieczeństwa obejmowały duże krwawienie, obwodowe powikłania niedokrwienne, sepsę i udar.
Wyniki
Łącznie 300 pacjentów w grupie IABP i 298 w grupie kontrolnej zostało włączonych do analizy pierwotnego punktu końcowego. Po 30 dniach zmarło 119 pacjentów w grupie IABP (39,7%) i 123 pacjentów w grupie kontrolnej (41,3%) (ryzyko względne z IABP, 0,96, przedział ufności 95%, 0,79 do 1,17, P = 0,69). Nie stwierdzono istotnych różnic w drugorzędowych punktach końcowych ani w procesach opieki, w tym czasie do stabilizacji hemodynamicznej, długości pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej, poziomu mleczanów w surowicy, dawki i czasu trwania leczenia katecholaminą oraz czynności nerek. . Grupa IABP i grupa kontrolna nie różniły się istotnie pod względem częstości występowania poważnych krwawień (odpowiednio: 3,3% i 4,4%, P = 0,51), obwodowych powikłań niedokrwiennych (4,3% i 3,4%, P = 0,53), sepsy ( 15,7% i 20,5%, P = 0,15) i udaru (0,7% i 1,7%, P = 0,28).
Wnioski
Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej nie zmniejszyło znacząco umieralności 30-dniowej u pacjentów z kardiogennym wstrząsem powikłanym ostrym zawałem serca, u których zaplanowano wczesną strategię rewaskularyzacji. (Finansowane przez German Research Foundation i inne, IABP-SHOCK II ClinicalTrials.gov number, NCT00491036.)
Wprowadzenie
Częstość zgonów u pacjentów z wstrząsem kardiogennym powikłanym ostrym zawałem mięśnia sercowego jest wysoka, nawet gdy pacjenci są poddani wczesnej rewaskularyzacji za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) .1-4 Kontrapulsacja wewnątrzaaortalna jest najczęściej stosowaną postacią mechanicznego wsparcia hemodynamicznego w tym środowisku klinicznym.5 W wytycznych amerykańskich i europejskich stosowanie balonu wewnątrzaortalnego w leczeniu wstrząsu kardiogennego otrzymuje odpowiednio klasę IB i zalecenie klasy IC. 6-8 Jednak dowody opierają się głównie na danych rejestrowych, a także brak odpowiednio dobranych badań z randomizacją
[podobne: cel ćwiczeń oddechowych, okulista na nfz białystok, kamagra opis ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym”

 1. Ida Says:

  Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

 2. Old Regret Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka pielęgniarska[...]

 3. Bearded Angler Says:

  Ja polecam suplement wapń

 4. Leon Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dietetyk szczecin[...]

 5. Witold Says:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych kamagra opis okulista na nfz białystok