Zwalczanie gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Zdawano sobie sprawę, że szeroko rozwinięta i prowadzona sprężyście i wytrwale akcja uświadamiania ludności powinna dotyczyć bez wyjątku wszystkich warstw narodu obejmując mieszkańców miast i wsi i mieć na względzie podniesienie kultury higienicznej w ogóle, bez wyłącznego zwężania sprawy tylko do gruźlicy, a w zakresie gruźlicy nie ograniczać się do samej tylko gruźlicy płuc, ale uwzględniać także gruźlicę kostno-stawową, skórną itd. Uświadamiano sobie, że akcja zwalczania gruźlicy jako klęski społecznej wymaga nie tylko zrozumienia i dobrej woli ludności, nie tylko dobrze przemyślanych, pozbawionych doktrynerstwa przepisów i rozporządzeń, dających się wykonać w praktyce, ale także wytężonego wysiłku finansowego państwa i społeczeństwa. Uznano, że funduszów, przeznaczonych na tę akcję, nie wolno dzielić niesłusznie ani zużywać niecelowo. Dążono zatem do stworzenia racjonalnego programu i planu całej organizacji przeciwgruźliczej z wybitnym działem społeczeństwa, przy tym tak skoordynowanego, by różne instytucje nie przeszkadzały sobie w pracy i by cała akcja w państwie osiągnęła największe wyniki przy rozporządzalnych funduszach. Niestety, pomimo prac w kierunku uzdrowienia pod tym względem stosunków, które panowały w organizacji walki z gruźlicą, nie uległy one do r. 1939 poprawie od czasu prób, podjętych na I Ogólnopolskim Zjeździe Przeciwgruźliczym w Krakowie w r. 1926. Nie posunęło tej sprawy naprzód utworzenie w r. 1927 z inicjatywy Polskiego Związku Przeciwgruźliczego osobnej komisji znawców z ramienia Związku i Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych ani uchwała IV Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w r. 1931 o najrychlejszym sprzężeniu akcji przeciwgruźliczej, prowadzonej przez instytucje rządowe, samorządowe, społeczne i zakłady ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowiła Łódź z jej Radą Naczelną Walki z Gruźlicą, która jako emanacja Zarządu Miejskiego, Kasy Chorych i Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obejmowała swoją działalnością miasto Łódź. Zdano sobie wreszcie sprawę, że kierownictwo całej akcji przeciwgruźliczej, musi być na drodze ustawodawczej skupione w jednej instytucji, dla której powinno się tworzyć trwałe podstawy finansowe, a w której czynniki społeczne byłyby należycie reprezentowane z głosem decydującym. [więcej w: napęd psychoruchowy, napęd psychoruchowy na włosy, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwalczanie gruźlicy.”

 1. Aleks Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet stomatologiczny bytom[...]

 2. Paulina Says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 3. Tobiasz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta catering wrocław[...]

 4. Nataniel Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 5. Piotr Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kofeina[...]

 6. Disco Potato Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska napęd psychoruchowy rodzinne rewolucje cda