Zwalczanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej w Massachusetts cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Duże organizacje opieki zdrowotnej, takie jak Partners HealthCare, utworzone przez dwa największe szpitale kliniczne, mogą nadal mieć znaczną siłę rynkową, aby przyciągać pacjentów i uzyskiwać wyższe ceny. Chociaż gubernator i ustawodawca postanowili, że konieczne jest działanie państwa w celu przyspieszenia wdrażania nowych modeli świadczenia opieki zdrowotnej i płatności w celu ograniczenia wzrostu wydatków, niektórzy interesariusze kwestionują, czy interwencja państwa może podważyć siły rynkowe, które zaczęły zajmować się tym problemem. problem. Inni obserwatorzy obawiają się, że prawo nie zawiera wystarczających kar, aby egzekwować określone ograniczenia wzrostu kosztów. Chęć pacjentów do wyboru tańszych planów zdrowotnych i dostawców pozostaje niepewna, w tym, czy wykorzystają nowe publiczne raporty na temat jakości i kosztów opieki, aby poinformować o swoich decyzjach dotyczących opieki zdrowotnej. Lekarze będą niewątpliwie poproszeni o odgrywanie bardziej wyraźnej roli w równoważeniu jakości i kosztów, aby osiągnąć większą wartość w opiece zdrowotnej, a ich decyzje kliniczne będą bardziej wnikliwe od ubezpieczycieli i pacjentów oraz od ich własnych grup medycznych i szpitali.
Podobnie jak w przypadku ekspansji ubezpieczenia zdrowotnego w Massachusetts w 2006 r., Nowe prawo stanowe mające na celu kontrolę rosnących kosztów opieki zdrowotnej będzie uważnie obserwowane przez inne państwa i rząd federalny. Liderzy ustawodawczej przewidują, że prawo zaoszczędzi nawet 200 miliardów dolarów na wydatki na opiekę zdrowotną w ciągu najbliższych 15 lat. To, czy ta projekcja zostanie zrealizowana, pozostanie widoczne, ale kluczowym kamieniem węgielnym nowej ustawy jest jej struktura dla rządu, ubezpieczycieli i dostawców usług medycznych, aby mogli dzielić odpowiedzialność za ograniczanie kosztów. Massachusetts będzie poligonem doświadczalnym w celu określenia rentowności politycznej i ekonomicznego wpływu przejścia od długotrwałej dominacji opieki za usługi do stanu skupienia na nowych modelach płatności, z rozszerzoną publiczną sprawozdawczością dotyczącą kosztów i jakości oraz bardziej wyraźnymi ograniczeniami w sprawie wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną.
Kluczowe elementy nowej ustawy Massachusetts do ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej
. Ustala cele ograniczenia corocznych wzrostów wydatków na opiekę zdrowotną do stopy wzrostu produktu brutto (GSP) na lata 2013-2017, o 0,5 punktu procentowego mniej niż stopa wzrostu GSP na lata 2018-2022, a stopa wzrostu GSP ponownie do 2023 i później
. Wymaga Medicaid, państwowych planów zdrowotnych pracowników i innych programów finansowanych przez państwo w celu przyjęcia alternatywnych modeli płatności (w tym wspólnych programów oszczędnościowych, płatności globalnych i płatności pakietowych) w celu zastąpienia tradycyjnych płatności za usługę.
. Promuje ustanowienie i certyfikację odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych i domów opieki skupionych na pacjentach w celu poprawy koordynacji opieki i dostępu do usług profilaktycznych i podstawowej opieki zdrowotnej oraz zezwala na preferencje zawierania umów dla tych organizacji w państwowych programach ubezpieczeń zdrowotnych
. Ustanawia prowizję polityki zdrowotnej jako niezależny podmiot publiczny w celu nadzorowania celów wzrostu kosztów i monitorowania nowych modeli dostaw i płatności dozwolonych przez prawo
. Tworzy specjalną prowizję, aby raportować o zmianach cen dostawców
. Wymaga dostawców, którzy przekroczą punkt odniesienia wzrostu kosztów, aby złożyć i wdrożyć plan poprawy wydajności, z potencjalną karą do 500 000 $ za nieprzestrzeganie
. Poprawia przejrzystość poprzez rozszerzone publiczne zgłaszanie jakości opieki i cen za pomocą standardowego zestawu środków dla powszechnych usług opieki zdrowotnej na publicznej stronie internetowej
. Adresuje błąd w sztuce lekarskiej z 182-dniowym okresem odstąpienia od umowy, zanim pacjenci będą mogli wnieść pozew i przeprosi usługodawców na niedopuszczalne w postępowaniach w sprawie nadużyć
. Ustanawia fundusz o wartości 135 milionów dolarów na wsparcie szpitali cierpiących na trudności finansowe
. Tworzy Massachusetts eHealth Institute z funduszem o wartości 30 milionów dolarów, aby przyspieszyć przyjęcie interoperacyjnych elektronicznych kart zdrowia
. Zatwierdza 60 milionów dolarów w ciągu 4 lat na programy dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz roczny kredyt podatkowy do 10 000 $ dla firm, które tworzą programy odnowy biologicznej w miejscu pracy
. Obejmuje spodziewane koszty nowego prawa (225 mln USD) poprzez jednorazowe dopłaty na ubezpieczycieli zdrowotnych (165 mln USD) i duże szpitale (60 mln USD)
Finansowanie i ujawnianie informacji
dr
[patrz też: odbudowa zęba koszt, praca nowy sącz olx, leczenie za granicą bez ekuz ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwalczanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej w Massachusetts cd”

  1. Grave Digger Says:

    nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

  2. Vanessa Says:

    [..] Cytowany fragment: schodołaz kroczący[...]

  3. Screwtape Says:

    Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz odbudowa zęba koszt praca nowy sącz olx