Bierne palenie tytoniu i upośledzona zależna od śródbłonka dylatacja tętnic u zdrowych młodych dorosłych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Bierne palenie, które obejmuje narażenie zarówno na boczny strumień dymu ze spalania papierosów, jak i na wydychanie głównego strumienia dymu, wiązało się ze zwiększonymi objawami oddechowymi u dzieci1 i nadmierną śmiercią z powodu raka płuc u osób dorosłych.2 Jednakże największe zachorowalności i śmiertelność związane z biernym paleniem zostały przypisane do miażdżycowej choroby serca w średnim i starszym wieku; ten czynnik może stanowić do 20 000 zgonów rocznie u osób niepalących w samych Stanach Zjednoczonych.3-6 Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że bierne palenie może zwiększać miażdżycę u królików karmionych cholesterolem7 oraz w kogucikach, 8,9 ale w kilku badaniach oceniano skutki biernego palenia na ścianie tętnic u ludzi. Ponieważ dysfunkcja śródbłonka jest wczesną cechą aterogenezy in vitro, 10 u zwierząt laboratoryjnych, 11 i u ludzi, 12,13 może stanowić ważny wskaźnik wczesnego uszkodzenia naczyń. W związku z tym zbadaliśmy funkcję śródbłonka w tętnicach zdrowych nastolatków i młodych dorosłych (średni wiek, 22 lata), którzy nie mieli znanych czynników ryzyka miażdżycy innych niż długotrwałe narażenie na środowiskowy dym tytoniowy.
Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 78 osób w wieku od 15 do 30 lat; wszyscy mieli normalne ciśnienie krwi, nie mieli cukrzycy i nie mieli historii hiperlipidemii lub rodzinnej historii przedwczesnej choroby naczyń. Były klinicznie dobre i nie przyjmowały regularnych leków nasercowych. Badani byli rekrutowani spośród przyjaciół, rodzin, personelu szpitala i innych ochotników społecznych. Wszyscy badani wyrazili świadomą zgodę, a badanie zostało zatwierdzone przez komitety instytucjonalne ds. Praktyki etycznej.
Osobami kontrolnymi było 26 dożywotnich niepalących, które nigdy nie były regularnie narażone na środowiskowy dym tytoniowy w domu (zarówno rodzice, jak i inni współmieszkańcy lub oboje byli niepalący, podczas gdy badani żyli z nimi) lub w miejscu pracy. Grupa biernych palaczy składała się z 26 dożywotnich niepalących z samopomocową historią narażenia na środowiskowy dym tytoniowy w domu lub w pracy lub obaj przez co najmniej godzinę dziennie przez co najmniej trzy lata, a aktywna grupa palenia składała się z 26 osób. osoby, które były aktywnymi palaczami, z opisanymi przez siebie historiami palenia, trwającymi co najmniej dwa lata paczki. Jeden rok paczek był definiowany jako 20 papierosów dziennie przez jeden rok lub równoważny. W grupie biernej palenia średnia intensywność ekspozycji na środowiskowy dym tytoniowy została oceniona za pomocą kwestionariusza jako lekka (jedna do trzech godzin dziennie), umiarkowana (cztery do sześciu godzin dziennie) lub ciężka (ponad sześć godzin dziennie). ).
Projekt badania
Każdy badany odbył jedną wizytę w badanym szpitalu, podczas którego wykonano wywiad medyczny, zmierzono spoczynkowe ciśnienie krwi na plecach, zebrano śliny do późniejszej analizy stężenia kotyniny za pomocą szybkiej chromatografii gazowo-cieczowej, 14 i reaktywności naczyniowej zbadano tętnicę ramienną. Z wyjątkiem osób kontrolnych, czas od ostatniego kontaktu z aktywnym lub pasywnym dymem był w każdym przypadku krótszy niż 24 godziny. Całkowity cholesterol zmierzono u 70 z 78 pacjentów (pozostałe 8 osób nie wyraziło zgody na wykonanie wenezji) w tym samym czasie co lub w ciągu 12 miesięcy od badań tętniczych, za pomocą automatycznego testu Hitachi 747 AutoAnalyzer
[hasła pokrewne: test na nietolerancję pokarmową z krwi, stomatologia mikroskopowa łódź, chirurg naczyniowy warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Bierne palenie tytoniu i upośledzona zależna od śródbłonka dylatacja tętnic u zdrowych młodych dorosłych”

 1. Little Cobra Says:

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 2. Oskar Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psychologia pracy[...]

 3. Elena Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 4. Helena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: moczenie dzieci[...]

 5. Cool Whip Says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

 6. Electric Player Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu produkty bio[...]

 7. Lilianna Says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz stomatologia mikroskopowa łódź test na nietolerancję pokarmową z krwi