Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W związku z tym dochodzimy do wniosku, że dodatkowe czynniki prawdopodobnie będą musiały być ukierunkowane na osiągnięcie tego celu. Czas od drzwi do balonów jest jednym z elementów całkowitego czasu niedokrwienia; ponieważ czas przejścia od balonu do drzwi jest zmniejszony, staje się on mniejszą częścią całkowitego czasu niedokrwienia, co sprawia, że czas przed przybyciem do szpitala jest ważniejszym czynnikiem. W związku z tym wysiłki mające na celu poprawę wyników mogą obejmować zwiększenie świadomości pacjentów o objawach, skrócenie czasu od wystąpienia objawów do leczenia i skrócenie czasu transferu między placówkami medycznymi. Ponadto, poprawa zarówno opieki szpitalnej, jak i opieki po wypisaniu ze szpitala pozostają głównymi celami zwiększania długoterminowych wyników po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Badanie to miało pewne ograniczenia. Po pierwsze, było to badanie obserwacyjne. W trakcie badania występowały różnice demograficzne, kliniczne i proceduralne wśród pacjentów. Ponadto możliwe jest, że wystąpiły niezmierzone zmiany w charakterystyce populacji pacjentów, tak że wzrost ryzyka w okresie badania mógł zapobiec ogólnemu poziomowi umieralności pomimo poprawy czasów drzwi od balonu. Jednakże wpływu różnic w czasie od drzwi do balonu nie można badać w randomizowanych próbach; dlatego większe badania obserwacyjne, takie jak ta próba, prawdopodobnie będą najlepszym sposobem oceny wpływu obecnej praktyki. Po drugie, to badanie mogło być niedostateczne, aby wykryć bardzo małe różnice w śmiertelności. Po trzecie, chociaż obecne czasy od wejścia do balonu mogły osiągnąć punkt, w którym dalsze redukcje prawdopodobnie nie poprawią śmiertelności wewnątrzszpitalnej, nadal możliwe jest, że korzyści wynikające z krótszych czasów przejścia z balonu będą widoczne w długoterminowych redukcjach w śmiertelności, poprawie funkcji lewej komory lub zmniejszeniu liczby przyjęć do niewydolności serca. Po czwarte, dane z 30 dni powinny być interpretowane ostrożnie, ponieważ kohorta w tym połączonym zbiorze danych reprezentuje tylko około jedną czwartą całkowitej populacji badanej. Wreszcie, badanie to obejmowało pacjentów, którzy przechodzili pierwotną PCI, a zatem wyniki nie mogą być uogólnione na wszystkich pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.
Podsumowując, niniejsze badanie pokazuje, że w latach 2005-2009 nastąpił znaczący spadek krajowych czasów lotów od drzwi do balonu wraz ze stale rosnącym odsetkiem pacjentów spełniających zalecenie dotyczące czasu przejścia od balonu do 90 minut lub krócej. dla osób prezentujących zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Pomimo tych udoskonaleń śmiertelność wewnątrzszpitalna i krótkoterminowa pozostała praktycznie nienaruszona. Brak istotnej zmiany umieralności zaobserwowano zarówno w podgrupach kohortowych o podwyższonym ryzyku, jak iw grupach wysokiego ryzyka.
[patrz też: chirurg naczyniowy warszawa nfz, rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena, napęd psychoruchowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 8”

 1. Trip Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurgiczne usuwanie zębów ósemek[...]

 2. Gaja Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 3. Łukasz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wypadanie włosów[...]

 4. Old Orange Eyes Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz napęd psychoruchowy rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena