Związki przeciwgruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Członkami Polskiego Związku Przeciwgruźliczego były Związki Wojewódzkie Przeciwgruźlicze, żydowskie Towarzystwo Brijus Towarzystwo ochrony zdrowia ludności żydowskiej w Polsce (T. O. Z) i Marpe. Związek pracował w ścisłym porozumieniu z naczelnymi władzami Państwowej Służby Zdrowia. Zadaniem jego było uświadamiać o gruźlicy ludność bezpośrednio i za pośrednictwem towarzystw przeciwgruźliczych terytorialnych oraz związków wojewódzkich, zespalać i uzgadniać działalność towarzystw i innych instytucji społecznych, samorządowych i ubezpieczeniowych, doradzać w sprawach organizacji walki z gruźlicą, przygotowywać wykwalifikowany personel lekarski, i pielęgniarski, troszczyć się o środki na cele akcji przeciwgruźliczej i w ogóle skupiać całą akcję przeciwgruźliczą. W tym celu Polski Związek Przeciwgruźliczy wydawał broszury o gruźlicy, ulotki, tablice, plakaty, filmy, pocztówki, urządzał odczyty, wystawy objazdowe i przenośne, dopomagał towarzystwom w pracy miejscowej, przygotowywał instrukcje dla instytucji przeciwgruźliczych, wydawał opinię w sprawach zwalczania gruźlicy na żądanie instytucji oraz urzędów państwowych i samorządowych. Dla propagandy i dla zwiększenia funduszów Polski Związek Przeciwgruźliczy organizował co rok od-r. 1925 dni przeciwgruźlicze, a dla zwiększenia zainteresowania gruźlicą wśród lekarzy i pogłębienia ich wiedzy w tej dziedzinie – od r. 1925 Ogólnopolskie Zjazdy Przeciwgruźlicze, na każdym z których omawiano temat biologiczny, kliniczny i społeczny. Dla ułatwienia lekarzom śledzenia dorobku naukowego w dziedzinie gruźlicy wydawał Związek od r. 1926 dwumiesięcznik Gruźlica. Prócz prac oryginalnych czasopismo to zawierało liczne streszczenia z piśmiennictwa wszechświatowego o gruźlicy. Prócz tego Związek wydawał podręczniki i monografie naukowe z dziedziny badań gruźlicy – laboratoryjnych, klinicznych, statystycznych i społecznych. [więcej w: odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny, leczenie pijawkami cena]

Tags: , ,

No Responses to “Związki przeciwgruźlicze.”

  1. Marlena Says:

    Moja babcia ma zaćmę

  2. Ignacy Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kremacja[...]

  3. Józef Says:

    Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: leczenie pijawkami cena oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy