DRAŻLIWOŚĆ (IRRIT ABILIT AS).

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

DRAŻLIWOSC (IRRIT ABILIT AS). Drażliwość towarzyszy rozmaitym stanom jako objaw. Może ona być cechą psychopatycznej osobowości, ale może być cechą charakterologiczną nabytą przez wpływ czynników etiologicznych różnego pochodzenia. W neurastenii pierwotnej lub wtórnej osobnik dotąd spokojny i opanowany popada w stan w którym nawet błahe bodźce doprowadzają go do rozdrażnienia, niepokoju i wybuchów afektywnych. Zarówno w sprawach organicznych, jak i czynnościowych może dojść do takiego niedowładu hamulców, że byle podnieta wywołuje wybuch gniewu lub wściekłości. Zdarza się to w histerii, schizofrenii, zespole maniakalnym, padaczce, w charakteropatiach pourazowych i w niemal wszystkich sprawach organicznych mózgu. Gniew w warunkach prawidłowych jest biologicznie zrozumiałym odczynem na grożące niebezpieczeństwo. U człowieka odczyny te pozostają pod kontrolą wyższych hamulców rozumowo-uczuciowych. W niedorozwoju umysłowym hamulce rozumowe nie działają, toteż osobnik w zetknięciu z przeciwnościami, których nie rozumie, reaguje na nie bezmyślną złością i wyładowaniem popędów niszczycielskich. W psychozach hamulce rozumowe bywają spaczone wskutek urojeń. Popędy niszczycielskie mogą się zwracać w chorobliwych przypadkach niekoniecznie przeciwko otoczeniu, ale i przeciw samemu sobie. Chorzy, niezależnie od tego, czy rzucają się na otoczenie i czy niszczą przedmioty dookoła siebie, mogą całą wściekłość skierować ku sobie, drapiąc się, bijąc pięściami po głowie lub głową o ścianę, drąc na sobie odzież, zadając sobie okaleczenia lub robiąc zamachy samobójcze. Szczególnie niebezpieczna bywa drażliwość epileptyków. Także w stanach charakteropatii po przebytym zapaleniu mózgu drażliwość bywa ogromna. Zaznacza się tu zwłaszcza skłonność do czynów popędowych (impulsivitas), posiadająca duże znaczenie sądowo-psychiatryczne. W ciężkich przypadkach nieopanowanie afektów może być tak daleko posunięte, że mówimy o nietrzymaniu afektów (incontinentia affectiva), używając tu porównania z nietrzymaniem moczu lub stolca (incontinentia vesicae et alvi). Wszelkie hamulce są tu zniesione. [hasła pokrewne: mucosolvan inhalacje ulotka, mucosolvan inhalacje ulotka do włosów, mucosolvan inhalacje ulotka na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “DRAŻLIWOŚĆ (IRRIT ABILIT AS).”

  1. Aleks Says:

    Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

  2. Cool Whip Says:

    [..] Cytowany fragment: stomatologia[...]

  3. Nataniel Says:

    Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis mucosolvan inhalacje ulotka rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena