Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zidentyfikowano patogen dla 7 zdarzeń (salmonella w 3 epizodach zapalenia opon mózgowych i pneumokoków w 4 odcinkach). Pozostałe 4 zdarzenia, bez zidentyfikowanego patogenu, zostały zgłoszone przez pojedyncze centrum badań (3 epizody zapalenia opon mózgowych w grupie RTS, S / AS01 i epizod w grupie kontrolnej). Spośród 11 epizodów zapalenia opon mózgowych 2 były nowe (1 z powodu pneumokoków i z powodu salmonelli); 9 innych epizodów zgłoszono poprzednio.3. Przegląd lekarza prowadzący do wcześniej odnotowanych epizodów zapalenia opon mózgowych doprowadził do przeklasyfikowania epizodu jako epizodu zapalenia płuc i ponownej klasyfikacji 4 epizodów bez przyczyny jako 2 epizody pneumokokowego zapalenia opon mózgowych i 2 zapalenie opon mózgowych salmonelli. Cztery epizody zapalenia opon mózgowych wystąpiły w ciągu 30 dni po szczepieniu. Zdarzenia niepożądane
Rycina 3. Rycina 3. Częstotliwość występowania zgłoszeń niepożądanych zdarzeń niepożądanych w 7-dniowym okresie po szczepieniu po każdej dawce (populacja do leczenia). Zaproszone raporty o zdarzeniach niepożądanych podczas 7-dniowego okresu po szczepieniu zostały zarejestrowane i przeanalizowane w pierwszych 200 niemowlętach zapisanych w każdym z badanych miejsc.
Niepożądane zgłoszenia zdarzeń niepożądanych w ciągu 30 dni po szczepieniu odnotowano z podobną częstością w grupie RTS, S / AS01 (79,4%, 95% CI, 77,2 do 81,5) oraz w grupie kontrolnej (81,3%, 95% CI, 78,3 do 84,1). Nie zaobserwowano klinicznie istotnych zakłóceń równowagi (tabela S11A w dodatku uzupełniającym). Informacja o niezamówionych raportach o zdarzeniach niepożądanych związanych ze szczepionką lub prowadzących do wycofania w ciągu 30 dni po szczepieniu jest przedstawiona w tabeli S11B w dodatkowym dodatku. Częstość występowania zgłaszanych objawów miejscowych była podobna u niemowląt, które otrzymały szczepionkę RTS, S / AS01, a także u tych, które otrzymały szczepionkę meningokokową i były niższe niż obserwowane dla szczepionki pięciowartościowej (Tabela S13 w Dodatku uzupełniającym). Reaktywność ogólnoustrojowa była wyższa w grupie RTS, S / AS01 niż w grupie kontrolnej (ryc. 3 i tabela S12 w dodatkowym dodatku). Gorączkę poszczepienną zgłaszano po 30,6% dawek (95% CI, 29,2 do 32,0) w grupie RTS, S / AS01 i po 21,1% dawek (95% CI, 19,4 do 22,8) w grupie kontrolnej. Temperaturę wyższą niż 39 ° C zgłoszono po mniej niż 1% dawek. Częstość występowania choroby śluzówkowo-skórnej była podobna w obu grupach badawczych (tabela S14 w dodatku uzupełniającym).
Immunogenność
Przed szczepieniem odpowiednio 34,3% i 35,2% niemowląt w grupach RTS, S / AS01 i kontrolnych było pozytywnych pod względem przeciwciał przeciwko circumsporozoitom, ale przy niskich mianach (ryc. S4 w dodatkowym dodatku). Miesiąc po trzeciej dawce badanej szczepionki, 99,7% niemowląt w grupie RTS, S / AS01 było dodatnich pod względem przeciwciał przeciwko circumsporozoitom, z geometrycznym średnim mianem 209 EU na mililitr (95% CI, 197 do 222) .
Dyskusja
Ta próba fazy 3 pokazała, że u młodych niemowląt szczepionka kandydująca RTS, S / AS01 zapewniała skromną ochronę przed malarią podczas jednoczesnego podawania szczepionek EPI
[hasła pokrewne: usg poznan, chirurg naczyniowy warszawa nfz, rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 7”

 1. Old Orange Eyes Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Żywienie w chorobie Hashimoto[...]

 2. Bowie Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 3. Commando Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering toruń[...]

 4. Alpha Says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena usg poznan