Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Skuteczność opisywanych tutaj RTS, S / AS01 jest niższa niż ta obserwowana w badaniu fazy 2 z udziałem niemowląt w trzech miejscach badania fazy 3, w których RTS, S / AS01 współpodawano ze szczepionkami EPI. W tej próbie geometryczne średnie miana przeciwciał przeciwko circumsporozoitom po szczepieniu były podobne do tych, które tu mierzono, ale skuteczność szczepionki przeciwko klinicznej malarii wynosiła 61,6% (95% CI, 35,6 do 77,1) .17 Chcemy uniknąć nadinterpretacji wyników tego wcześniej zgłoszonego badania fazy małej 2 z szerokimi przedziałami ufności, jest godne uwagi, że to wyższe oszacowanie skuteczności pochodzi z badania przeprowadzonego w miejscach na obszarach z niską do umiarkowanej transmisją malarii. Jest możliwe, że łączna ocena w 11 ośrodkach w badaniu fazy 3 zaciemnia różnice w skuteczności szczepionki zgodnie z intensywnością transmisji i że te dwa zestawy wyników są ze sobą zgodne. Skuteczność opisywanej tutaj szczepionki RTS, S / AS01 jest również niższa niż zgłoszona wcześniej wśród starszych dzieci rekrutowanych do tej próby w tych samych ośrodkach badawczych.3 Prawdopodobnym wytłumaczeniem niższej skuteczności szczepionki wśród dzieci jest zależna od wieku różnica immunologiczna. odpowiedź na szczepionkę. Ta koncepcja jest wspierana przez niższe miana przeciwciał przeciwko circumsporozoite obserwowane u niemowląt (geometryczne średnie miano, 209 EU na mililitr, 95% CI, 197 do 222) w porównaniu z mianami u starszych dzieci (621 EU na mililitr, 95% CI, Od 592 do 652), opisywanych poprzednio.3 Chociaż miano przeciwciał przeciwko circumsporozoitom nie jest ustalonym korelatem poziomu ochrony, w kilku badaniach zaobserwowano związek ze skutecznością. 17-21 Niemowlęta mogą mieć mniejszą odpowiedź immunologiczną niż starsze dzieci ze względu na jednoczesne podawanie RTS, S / AS01 z rutynowymi szczepionkami EPI, działanie hamujące matczynych przeciwciał przeciwko circumsporozoitom, brak primingu ze szczepionką przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B lub z zakażeniem P. falciparum lub niedojrzały układ odpornościowy niemowlęcia.
Jednoczesne podawanie produktu RTS, S / AS01 ze szczepionką pięciowalentną i doustną szczepionką przeciwko polio mogło spowodować interferencję immunologiczną i przyczynić się do obniżenia miana przeciwciał przeciwko circumsporozoite młodszym niemowlętom. W dwóch badaniach fazy 2 badano odpowiedź immunologiczną na powiązaną szczepionkę RTS, S / AS02, podawaną jednocześnie ze szczepionką przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B lub po 2 tygodniach od jej podania. Średnie geometryczne miana przeciwciał przeciwko circumsporozoitowi były niższe w przypadku jednoczesnej jednoczesnej szczepionki (70 EU na mililitr [95% CI, 54 do 90] vs. 200 EU na mililitr [95% CI, 151 do 265]) .20,21 Jednak skuteczność szczepionki przeciwko zakażeniu była podobna w obu badaniach (65,2% [95% CI, 20,7 do 84,7] w ciągu 6 miesięcy po szczepieniu i 65,9% [95% CI, 42,6 do 79,8] w ciągu 3 miesięcy po szczepieniu , odpowiednio).
Brak szczepienia przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B lub P
[przypisy: odruch oksytocynowy, żyj chwilą po angielsku, leczenie za granicą bez ekuz ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Próba RTS, S / AS01 Malaria Vaccine u afrykańskich niemowląt AD 8”

  1. Marcel Says:

    byłam u dermatolożki

  2. Lena Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog Kielce[...]

  3. Amelia Says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz odruch oksytocynowy żyj chwilą po angielsku