Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zakładając, że czas generowania wynosi 25 lat, ostatni wspólny przodek pacjentów żył zatem około 975 lat temu (95% CI, 575 do 1750). Wpływ Mutacji CARD9 na poziomy białek
Rysunek 3. Rysunek 3. Wpływ mutacji CARD9 na ekspresję i funkcję CARD9. Panel A pokazuje cytometrię przepływową CARD9 w komórkach dendrytycznych pochodzących od monocytów (MDDC) w Pacjentach 12 i 17 oraz kontrolnych. Panel B pokazuje wytwarzanie interleukiny-6 przez komórki pełnej krwi od pacjentów z genotypami C289 Q289X / Q289X i R101C / R101C po 48 godzinach, jak zmierzono za pomocą testu immunoenzymosorpcji na stymulację zymosanem, zabite ciepłem Candida albicans (HK C. alb), zabite ciepłem Saccharomyces cerevisiae (HK S. cer), lipopolisacharyd (LPS) i 13-octan 12-mirystynianu forbolu plus jonomycyna (PMA + Iono). NS oznacza niestymulowany. Gwiazdki wskazują wartości poniżej 100 pg na mililitr, a T oznacza odchylenie standardowe. Panel C wykazuje osłabienie rozwoju limfocytów T wytwarzających interleukinę-17 u pacjentów homozygotycznych pod względem mutacji R101C lub Q289X CARD9.
Przez transfekcję różnych alleli CARD9 w ludzkich komórkach embrionalnej nerki (HEK) 293T, stwierdziliśmy, że wzór ekspresji białka R101C, jak oceniono za pomocą metody Western blotting, był podobny do niezmutowanego białka, w przeciwieństwie do obciętego Q289X (Fig. S5 w Dodatek dodatkowy). Przeprowadziliśmy także Western blotting na hodowanych komórkach dendrytycznych pochodzących od monocytów od dwóch pacjentów homozygotycznych pod względem mutacji Q289X (Pacjenci 15 i 17). Dwie kontrolne miały białko 62 kDa odpowiadające niezmutowanemu białku CARD9, podczas gdy nie wykryto żadnego białka w dendrytycznych komórkach pochodzących od monocytów z Pacjentów 15 i 17, nawet przy niższej masie cząsteczkowej (Fig. S6.1 w Dodatku Uzupełniającym) . Analiza metodą cytometrii przepływowej poziomów CARD9 w komórkach dendrytycznych pochodzących od monocytów z Pacjenta 12 (R101C / R101C) wykazała, że białko to jest mniej obfite niż w komórkach dendrytycznych pochodzących od monocytów ze zdrowej kontroli, która była testowana równolegle (33% monocytów). wyprowadzone komórki dendrytyczne były CARD9-dodatnie w Pacjent 12, podczas gdy 71% było CARD9-dodatnie w kontroli); Pacjent 17 (Q289X / Q289X) w ogóle nie wytworzył żadnego białka CARD9 (Figura 3A). Tak więc, w komórkach dendrytycznych pochodzących z monocytów, allel Q289X prowadzi do nieobecności białka CARD9, podczas gdy allel R101C powoduje znacznie niższe poziomy CARD9 niż normalne.
Wpływ Mutacji CARD9 na funkcję białka
Oceniliśmy funkcjonalną konsekwencję mutacji CARD9, badając wytwarzanie interleukiny-6 przez komórki krwi pełnej po 24 godzinach i po 48 godzinach stymulacji zymosanem (agonistą dektyny-1 i receptora 2 typu Toll-podobnego [TLR2]), ciepłem zabitych Candida albicans, zabitych ciepłem Saccharomyces cerevisiae, lipopolisacharyd (agonista TLR4) i 13-octan 12-mirystynianu forbolu plus jonomycyna
[podobne: olejowanie włosów, cel ćwiczeń oddechowych, praca nowy sącz olx ]

Tags: ,

No Responses to “Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 6”

 1. Lilia Says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 2. Chuckles Says:

  Article marked with the noticed of: opieka osób starszych[...]

 3. Tobiasz Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 4. Hanna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia estetyczna[...]

 5. Antonina Says:

  Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

 6. Emilia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: testy konsumenckie żywności[...]

 7. Speedwell Says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych praca nowy sącz olx