Karanie oszustwa w opiece zdrowotnej – czy rozliczenie GSK jest wystarczające

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

2 lipca 2012 r. Departament Sprawiedliwości ogłosił największe porozumienie w sprawie oszustwa w służbie zdrowia w Stanach Zjednoczonych. GlaxoSmithKline (GSK) zgodził się przyznać się do winy w trzech sprawach karnych i rozstrzygać sprawy cywilne na podstawie różnych ustaw federalnych; firma zapłaci w sumie 3 miliardy dolarów rządowi federalnemu i państwom uczestniczącym. Od 2009 r. Rząd federalny zebrał ponad 11 miliardów dolarów na takie rozliczenia zgodnie z ustawą o fałszywych roszczeniach. W kilka dni później, w Federalnym Sądzie Okręgowym w Bostonie, GSK przyznał się do dwóch zbrodni popełnianych w związku ze sprzedażą niewłaściwie markowanych Paxil (paroksetyna) i Wellbutrin (bupropion). Leki te są uważane za źle oznakowane, gdy są promowane do wskazań, dla których nie zostały zatwierdzone przez Food and Drug Administration – praktykę powszechnie znaną jako promocja poza wskazaniami. Dostawcy nie mogą otrzymać zwrotu leków o niewłaściwej nazwie na podstawie przepisów federalnych i stanowych. GSK przyznał się również do popełnienia trzeciego przestępstwa, nie przekazując danych dotyczących bezpieczeństwa związanych z produktem Avandia (rozyglitazon). Brak zgłoszenia danych dotyczących bezpieczeństwa narusza przepisy dotyczące żywności, leków i kosmetyków i prowadzi do poważnych pytań dotyczących tego, czy klinicyści opierają swoje decyzje na najlepszych dowodach. GSK uregulował również związane z tym zobowiązania cywilne za te i inne leki.
Tabela 1. Tabela 1. Największe rozliczenia koncernów farmaceutycznych z rządem USA, 2009-obecnie. Tabela 2. Tabela 2. Od 2 lipca 2012 r. Obowiązują korporacyjne umowy o uczciwości z firmami farmaceutycznymi i medycznymi. Pomimo wielkości drobnych i cywilnych rozliczeń błędem byłoby zakładać, że GSK był globalny przemysł farmaceutyczny i medyczny. Rzeczywiście, wiele dużych firm osiedliło się w Departamencie Sprawiedliwości w ostatnich latach (zob. Tabela 1). Po ogłoszeniu porozumienia GSK 25 głównych firm i 8 z 10 największych światowych firm farmaceutycznych było objętych umowami integralności korporacyjnej (zob. Tabela 2). Korporacyjne umowy dotyczące uczciwości, będące obecnie rutynową częścią rozliczeń za oszustwa związane z opieką zdrowotną, zwykle wymagają w ciągu 5 lat zwiększonych działań w zakresie przestrzegania przepisów, w tym raportów przekazywanych rządowi przez niezależny monitor.
Pozostają jednak pytania dotyczące skuteczności kar i uczciwości korporacyjnych w celu powstrzymania niewłaściwych zachowań korporacyjnych. Grzywny nałożone na 2012 r. W stosunku do Abbott Laboratories i GSK stanowią niewielki procent dochodów tych przedsiębiorstw1. Firmy mogą uważać takie grzywny za zwykły koszt prowadzenia działalności gospodarczej – całkiem niewielki procent ich globalnych przychodów, a często możliwy do zarządzania odsetek otrzymywanych dochodów z konkretnego produktu objętego kontrolą. Jeśli tak, niewiele zrobiono, aby zmienić system; rząd jedynie odzyskuje część finansowego owocu przeszłych wykroczeń firm.
Jednym z częściowych rozwiązań byłoby nałożenie kar na członków kadry kierowniczej, a nie tylko na firmę jako całość. Adwokat Whistlebower z Bostonu, Robert M. Thomas, Jr., akceptuje to podejście: GSK jest recydywistą. W jaki sposób firma może popełnić przestępstwo o wartości miliarda dolarów i żadna osoba nie ponosi odpowiedzialności.
Umowa o uczciwości korporacyjnej GSK zawiera postanowienia, które mają na celu zmianę kultury korporacyjnej
[podobne: odruch oksytocynowy, moringa herbata, cel ćwiczeń oddechowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Karanie oszustwa w opiece zdrowotnej – czy rozliczenie GSK jest wystarczające”

  1. Tough Nut Says:

    Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

  2. Katarzyna Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja opole[...]

  3. Andrzej Says:

    Sporo sie dowiedzialam

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych moringa herbata odruch oksytocynowy