Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ludzie urodzeni w niższych warstwach społecznych są bardziej skłonni niż ich rówieśnicy na wyższych szczeblach społecznych, aby urodzić się na małą skalę, a następnie doświadczyć szybkiego nadrabiania zaległości, prowadzącego do nadwagi i otyłości; mają też wyższe wskaźniki chorób płucnych i sercowo-naczyniowych, trudności w uczeniu się, chorobę psychiczną, niską jakość życia i przedwczesną śmierć niż osoby wyższe niż drabina społeczna.4 20-letni różnicę w oczekiwanej długości życia pomiędzy najbardziej i najmniej uprzywilejowanymi Stany Zjednoczone odzwierciedlają ogromne nierówności społeczne5 i rażąco różne doświadczenia życiowe dla posiadaczy i tych, którzy nie mają. Podejmowanie właściwych decyzji może być niezwykle trudne dla rodzin takich jak rodzina S., ponieważ mają one mały, prawdziwy wybór. Jeśli mamy złamać błędne koło nierówności i podtrzymać tradycję lekarzy jako mistrzów sprawiedliwości społecznej na arenie światowej, musimy rozszerzyć naszą perspektywę poza jednostkę, aby stawić czoła przyczynom przyczyn na wielu poziomach, tak aby Pomagaj tworzyć środowiska społeczne i fizyczne, które promują dobry stan zdrowia dla wszystkich. W tym samym duchu, aby zapewnić równe zdrowie i sprawiedliwość dla wszystkich, potrzebne są wielorakie podejścia obejmujące międzysektorową współpracę między nietradycyjnymi partnerami (w tym z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, ustawodawcami i pracownikami opieki społecznej) oraz odważną zmianę w polityce społecznej. Jak powiedział kiedyś Theodore Roosevelt: Dobro każdego z nas zależy zasadniczo od dobrobytu nas wszystkich .
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Wydziału Pediatrii Ogólnej, Wydział Medycyny, Boston Children s Hospital, Boston.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Murtagh L, Ludwig DS. Interwencja państwa w zagrażającą życiu otyłość dziecięcą. JAMA 2011; 306: 206-207
Crossref Web of Science Medline
2. Waldfogel J. Ponowne przemyślenie paradygmatu ochrony dziecka. Future Child 1998; 8: 104-119
Crossref Web of Science Medline
3. Campbell KA, Cook LJ, LaFleur BJ, Keenan HT. Czynniki ryzyka domowego, rodzinnego i dziecka po dochodzeniu w sprawie podejrzenia o maltretowanie dziecka: utracona szansa na zapobieganie. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 943-949
Crossref Web of Science Medline
4. Wilkinson R, Marmot M. Społeczne uwarunkowania zdrowia – solidne fakty. 2nd ed. Kopenhaga: Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy, 2003.

5. Marmot M. Społeczne uwarunkowania nierówności zdrowotnych. Lancet 2005; 365: 1099-1104
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (9)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: stomatologia mikroskopowa łódź, odbudowa zęba koszt, leczenie za granicą bez ekuz ]

Tags: , ,

No Responses to “Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia – otyłość, zaniedbanie i nierówność cd”

  1. Snow Hound Says:

    Piszta co chceta

  2. Mikołaj Says:

    [..] Cytowany fragment: leczenie boreliozy[...]

  3. Beetle King Says:

    Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz odbudowa zęba koszt stomatologia mikroskopowa łódź