Walka z gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ministerstwo Zdrowia rozwinęło szeroko zakrojoną akcję od razu w wielu kierunkach. Mianowicie odbudowano i rozbudowano oddziały szpitalne i sanatoria dla chorych na gruźlicę oraz poradnie przeciwgruźlicze wojewódzkie i powiatowe, powiększono liczbę łóżek w sanatoriach, szpitalach i innych zakładach i osiedlach dla chorych na gruźlicę, zniesiono ograniczenia czasowe, które obowiązywały przedtem w leczeniu sanatoryjnym chorych na gruźlicę, umożliwiono bezpłatne leczenie. Tym, którzy nie mają prawa do bezpłatnego leczenia zorganizowanego, wznowiono badania kandydatów do wyższych uczelni, zorganizowano liczne kursy dokształcające w zakresie gruźlicy i walki z nią dla szkolenia nowych kadr fachowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, którego połowa zginęła w okresie okupacji, wznowiono działalność Polskiego Towarzystwa Badań nad Gruźlicą oraz wydawnictwo czasopisma Gruźlica. W r. 1947 utworzono pierwszą w Polsce klinikę ftizjologiczną w Akademij Medycznej w Wrocławiu a następnie katedry ftizjologii w Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. W r. 1948 powołano do życia Państwowy Instytut Przeciwgruźliczy. Główne zadania, którym ma służyć, Instytut, są następujące: l. Planowanie i kierowanie badaniami, naukowymi w zakresie nauki o gruźlicy. 2. Przygotowanie kadr specjalistów ftizjologów oraz okresowe dokształcanie lekarzy zatrudnionych w akcji przeciwgruźliczej. 3. Poradnictwo fachowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz dla podległych mu placówek zapobiegawczo-leczniczych, przeciwgruźliczych. Od r. 1949 w akcji zwalczania gruźlicy bierze udział Polski Czerwony Krzyż. Przyjął on na siebie część zadań, które spełniały przed ostatnią wojną Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele. Cała jednak kierownicza akcja w kraju pozostaje nadal w sprężystych rękach Ministerstwa Zdrowia, które też finansuje całą sprawę. Ministerstwo Zdrowia spowodowało nie tylko zwiększenie liczby zakładów i łóżek dla chorych na gruźlicę, ale i powstanie oddziałów płucnych chirurgicznych. Takie oddziały uruchomiono między innymi w sanatorium przeciwgruźliczym w Tuszynku pod Łodzią. W szpitalu-sanatorium na Chojnach w Łodzi i w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi. [więcej w: napęd psychoruchowy, napęd psychoruchowy na włosy, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Walka z gruźlicą.”

  1. Alicja Says:

    Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

  2. Michał Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry psychoterapeuta warszawa[...]

  3. Little General Says:

    refundowane przez NFZ

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska napęd psychoruchowy rodzinne rewolucje cda