ZABURZENIA NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odpowiednio silne pobudki mogą ich jednak skłonić do wykrzesania z siebie potrzebnej energii. W stanach chorobliwych bywa inaczej, gdyż w ciężkich stanach ani ból ani niebezpieczeństwo śmierci nie są zdolne uruchomić napędu psychoruchowego. Zdolność zmobilizowania napędu z pobudek intrapsychicznych określa się mianem inicjatywy lub samorzutności (spontaneitas). W ciężkich stanach patologicznych niedowład lub porażenie napędu posuwają się do takich rozmiarów, że chory z własnej inicjatywy nie jest zdolny wykonać jakichkolwiek działań; zdany jest wówczas wyłącznie na napęd z zewnątrz, a nawet przy zupełnym zniesieniu sugestywności i to nie pomaga. Praca wychowawcza ma na celu m. in. zaprawienie dzieci do sprawności napędu psychoruchowego; brak zaprawy w tym kierunku prowadzi do zamiłowania w próżniactwie, które dla zdrowego i dobrze wychowanego pod tym względem człowieka powinno być stanem przykrym. W eksperymencie samowychowawczym zmuszamy się do podejmowania i wytrwałego podtrzymywania działań przykrych, których jedyną pobudką ma być powodzenie eksperymentu; daje to dobrą zaprawę sprawności napędu psychoruchowego.
ZABURZENIA NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO. Zawiłe zjawiska psychiczne prawidłowe czy chorobliwe przechodzą ostatecznie zawsze w takie czy inne działania. Pobudką tych działań mogą być procesy myślowe albo uczucia, które sztucznie wyosobniamy z całości strukturalnej, jaką jest osobowość ludzka. Spaczone chorobliwie procesy myślowe bywają powodem różnych postanowień, dążeń i działań, zazwyczaj zależnie od tego, jakie rozbudzają popędy lub w jakim stopniu popędom się przeciwstawiają. Działania chorych pod wpływem urojeń bywają niezrozumiałe, jeżeli nie wnikniemy w treść urojeń. Im lepiej znamy psychikę chorego, tym łatwiej nam chorego zrozumieć i tym łatwiej nam w pewnych warunkach przewidzieć jego postępowanie. Przy rozważaniu zaburzeń woli, dążeń i działania nie zawsze możemy poklasyfikować zjawiska według mechanizmu ich powstawania. [przypisy: usg poznan, moringa herbata, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “ZABURZENIA NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO.”

  1. Monika Says:

    Tętniak mózgu objawy niepozorne

  2. Old Man Winter Says:

    Article marked with the noticed of: psychoterapeuta warszawa[...]

  3. Cabbie Says:

    Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata olx nowa dęba usg poznan