Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ci czterej wykładowcy spędzili wiele godzin na nauczaniu; o połowę kwoty przekazanej przez szpital na serwis medyczny pawilonu Allena przeznaczono na dochody nauczycielskie (tabela 6), podczas gdy drugą połowę uznano za wsparcie dla departamentalnych działań administracyjnych. Wsparcie szpitala prezbiteriańskiego zostało zrekompensowane bezpośrednim kosztem programu dla personelu domu. Uniwersytet przeznaczył łącznie 1.301.892 USD z funduszy centralnych na dział medycyny. Zostało to zrekompensowane kwotą 909021 dolarów, którą departament zwrócił jako zapłatę podatku dziekańskiego od dochodów klinicznych (część dochodów z dochodu z planu praktyk). Pozostałe 392,871 USD zostało wykorzystane na wsparcie administracji departamentów. Dlatego też żaden z tych funduszy centralnych nie był dostępny do bezpośredniego wsparcia nauczania. Uczelnia przeznaczyła łącznie 101,290 USD na dyrektorów trzech kursów opartych na działach (Abnormal Human Biology, Clinical Practice i Introduction to the Pientient). Kwota ta została częściowo zrekompensowana kosztami administracji kursu i produkcji sylabusa.
Łączna kwota udostępniona Departamentowi Medycyny na wsparcie jej nauczania wynosiła zatem 965 808 USD lub 20,96 USD na godzinę, z wyłączeniem świadczeń dodatkowych i wyłączenia 3572 godzin spędzonych przez wykładowców w niepełnym wymiarze godzin na nauczaniu. Stawka zasiłku pogrzebowego wynosi 33,5%; po odjęciu kosztów świadczeń dodatkowych rekompensata dla departamentu za nauczanie przez członków wydziału wynosiła około 15,70 USD za godzinę. Te dochody z wydziałów dydaktycznych zostały przekazane do działów, ale nie były powiązane między liniami w celu wsparcia dla poszczególnych członków wydziału, ani te fundusze nie zostały specjalnie przeznaczone na wsparcie nauczania, w odróżnieniu od badań, administracji, programów klinicznych lub programów stypendialnych.
Spośród 188 pełnoetatowych członków wydziału 43 otrzymywały bezpośrednie wsparcie wynagrodzenia od działu, inne niż dochody z usług klinicznych lub dotacji; 13 z tych 43 było szefami podziałów lub przewodniczącym lub zastępcą kierownika departamentu. Wynagrodzenie wydziałowe dla tych 13 członków wydziału, posiadających znaczną odpowiedzialność administracyjną, zostało wyłączonych z całkowitej kwoty dostępnej na rekompensatę za nauczanie; jest to pokazane w Tabeli 6 jako kwota wydatkowana na administrację wydziałową w ramach pobranych opłat zawodowych . Tylko jeden z 39 członków wydziału na część etatu, którzy spędzili czas na nauczaniu, otrzymywał od działu wsparcie w postaci wynagrodzenia. W związku z tym większość członków wydziału, którzy uczyli studentów medycyny i mieszkańców tego departamentu, nie otrzymywała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i dlatego nie otrzymywała rekompensaty za czas poświęcony na naukę. Członkowie wydziału, którzy otrzymywali wsparcie w postaci pensji za pośrednictwem budżetów wydzielonych, mogą być postrzegani jako otrzymujący rekompensatę za ich nauczanie, ale w większości przypadków nie było to wyraźne. Ogólna filozofia departamentu była i jest taka, że nauczanie jest usługą wymaganą od członków wydziału w ramach przywilejów i obowiązków związanych z mianowaniem na wydział.
Dyskusja
W roku akademickim 1992-1993, 188 pełnoetatowych pracowników Wydziału Medycyny wydało 46,086 godzin zajęć dydaktycznych dla mieszkańców i studentów medycyny (średnio 245 godzin na osobę rocznie)
[podobne: odbudowa zęba koszt, rodzinne rewolucje cda, żyj chwilą po angielsku ]

Tags: , ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad 5”

 1. Karolina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Endermologia Wrocław[...]

 2. Mia Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 3. Tymoteusz Says:

  Article marked with the noticed of: ortopedia[...]

 4. Tadeusz Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 5. Paulina Says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta gliwice[...]

 6. Ludwik Says:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt rodzinne rewolucje cda żyj chwilą po angielsku