Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Czynności związane z administracją kursami, takie jak czas spędzony przez dyrektorów w działaniach innych niż nauczanie, lub na administrowanie działaniami dydaktycznymi, takie jak czas kierowników działów lub dyrektora Służby zdrowia, również zostały wykluczone. Tabela 1. Tabela 1. Działania dydaktyczne, godziny przypisane do poszczególnych zajęć, członkowie wydziału zaangażowani w każde działanie i całkowite godziny spędzone w każdej czynności. Każdemu członkowi wydziału wysłano listę jego głównych zajęć dydaktycznych i poproszono o sprawdzenie jego dokładności i kompletności. Dane te zostały zweryfikowane i ponownie zweryfikowane przez trzech badaczy, w odniesieniu do harmonogramów nauczania w poszczególnych departamentach. Każdy członek wydziału następnie zweryfikował swoją listę po raz drugi. Każdemu zajęciu dydaktycznemu przypisano standardowy czas trwania (np. Jeden miesiąc na uczestnictwo w oddziale) i szacowany czas w godzinach (tabela 1) przez jednego z badaczy, w porozumieniu z przewodniczącym departamentu i wybranymi kolegami. Na przykład udział w oddziale, który wynosił 91 godzin (tabela 1), obejmował przeprowadzanie obchodów z członkami personelu domowego i studentami przez 2 godziny dziennie, 6 dni w tygodniu, przez 4,5 tygodnia (54 godziny); pisanie i kontrasygnowanie notatek na wykresach (27 godzin); przegląd i podpisywanie streszczeń wypłat (2 godziny); udział w spotkaniach lekarzy na początku i na końcu miesiąca (2 godziny) oraz w dwóch sesjach oceniania dla studentów (2 godziny); wypełnienie pisemnej oceny pracowników domu (1 godzina); oraz pisanie listów referencyjnych dla członków personelu domu ubiegających się o stypendia (3 godziny).
Z 244 wydziałów wydziału 56 zostało wyłączonych z analizy głównej, 39 ponieważ pracowali w niepełnym wymiarze godzin, 8 ponieważ mieli pierwotne stanowisko w departamencie innym niż dział medycyny 6, ponieważ byli oni zatrudnieni w szpitalu uniwersyteckim poza Szpitalem Prezbiteriańskim (główny oddział nauczania) i 3, ponieważ byli członkami wydziału emeritus. W pełnym wymiarze czasu wydziału obejmuje zarówno wykładowców klinicznych i członków wydziału. W niepełnym wymiarze godzin wyznaczane są lekarze praktykujący w szpitalach niezwiązanych z uniwersytetem, ale dobrowolnie poświęcają ograniczoną ilość czasu na naukę. Tak więc, wszystkie 188 wykładowców w głównej analizie było pełnoetatowych, z pełnymi klinicznymi przywilejami w Szpitalu Prezbiteriańskim. Tych pełnoetatowych członków wydziału są wypłacane pensje za pośrednictwem Columbia University.
W zestawieniu przychodów z działów dydaktycznych zastosowano te same wyłączenia co w przypadku godzin dydaktycznych. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie działań administracyjnych związanych z nauczaniem zostały wyłączone. Ponadto kwoty dostępne na wsparcie działalności dydaktycznej wydziału zostały określone na podstawie faktycznej alokacji nieograniczonych funduszy.
Dwupróbowy test t został użyty do porównania średnich dwóch kategorii. Test F (z jednoczynnikowej analizy wariancji) zastosowano, gdy porównano więcej niż dwie kategorie i obliczono grupy z testowego testu odległości Tukeya (. = 0,05), aby dostosować do wielokrotnych porównań. Skorygowane średnie zostały obliczone przy użyciu modelu regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów, z jednoczesną korektą liczby lat od ukończenia szkoły medycznej, płci, stopnia wykształcenia, podziału podspecjalizacji i rodzaju spotkania
[patrz też: oddział detoksykacyjny, moringa herbata, praca nowy sącz olx ]

Tags: , ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu ad”

  1. Mikołaj Says:

    lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

  2. Tough Nut Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kreatyna[...]

  3. Zofia Says:

    rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata oddział detoksykacyjny praca nowy sącz olx