Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Porównania tych skorygowanych średnich zostały przetestowane pod kątem istotności statystycznej za pomocą testów F. Wyniki
188 pełnoetatowych wykładowców spędzało łącznie 46 086 godzin lekcyjnych (średnio 245 . 178 godzin) w roku akademickim 1992-1993. Z tego czasu 10 780 godzin (23,4 procent) wydano na nauczanie studentów medycyny i 35 306 godzin (76,6 procent) nauczycieli domów nauczycielskich (tabela 1). Czynności, które odpowiadały największej liczbie godzin, służyły jako lekarz prowadzący na oddziale (13 468 godzin lub 29,2% całości) i działały jako lekarz prowadzący w ramach usługi subspecjalizmu (8152 godziny lub 17,7 procent). Żadna inna działalność nie stanowiła więcej niż 10 procent całości, co wskazuje na zakres działań dydaktycznych, w które zaangażowany był wydział. Działania związane z nauczaniem studentów medycyny, którzy pochłonęli najwięcej godzin, służyły jako wychowawca w drugim roku Abnormal Human Biology (3300 godzin lub 7,2 procent) i rotacja kliniczna trzeciego roku w medycynie wewnętrznej (2600 godzin, lub 5,6 procent). Lekarze, którzy uczęszczali na oddziały, mieli kontakt ze studentami medycyny, a także personelem domowym, ale działalność ta została sklasyfikowana jako personel domu nauczycielskiego, ponieważ nie została zaprojektowana wyłącznie dla studentów.
39 członków wydziału w niepełnym wymiarze godzin udzieliło łącznie 3572 godzin nauczania; 8 członków wydziału z podstawowymi wizytami poza Wydziałem Medycyny przyczyniło się do 780 godzin; 6 którzy przebywali w innych powiązanych placówkach, włączyli 826 godzin do Szpitala Prezbiteriańskiego; a 3 członków wydziału emeritus przekazało 506 godzin. W sumie 5684 godzin (średnio 102 godziny na członka wydziału) lub 11 procent wszystkich działań wydziałowych w nauczaniu wydziałów zostało wniesione przez wykładowcę w niepełnym wymiarze godzin.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rozkład częstotliwości godzin spędzonych na zajęciach przez 188 pracowników naukowych Wydziału medycyny, Columbia-Presbyterian Medical Center, 1992-1993. Tabela pokazuje również szerokie uczestnictwo wydziału w działaniach dydaktycznych prowadzonych przez wydział. Na przykład, 134 z 188 pełnoetatowych członków wydziału (71 procent) uczęszczało na oddziały, 128 (68 procent) uczestniczyło w usługach podspecjalizacyjnych, a 66 (35 procent) uczestniczyło w kursie Abnormal Human Biology jako nauczyciele (niektórzy służyli jako sekcja dyrektorzy i wykładowcy). Rozkład częstotliwości godzin lekcyjnych dla 188 pełnoetatowych członków kadry naukowej (ryc. 1) ilustruje również zakres uczestnictwa wykładowców w nauczaniu. 20 centyla na czas nauki wynosił 137 godzin; w związku z tym 80 procent wydziału przyczyniły się co najmniej tyle godzin. Wysiłki dydaktyczne wymagały znacznej ilości czasu ze strony dużej części wydziału, a nie bardzo duży wkład kilku osób; stało się tak pomimo faktu, że ośmiu wykładowców spędzało ponad 500 godzin na nauczaniu. Byli to głównie dyrektorzy jednostki intensywnej terapii oraz jednostka dla pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS) i członkami wydziału chorób zakaźnych, którzy przez kilka miesięcy służyli jako lekarze na oddziałach intensywnej terapii, w jednostce AIDS, lub usługa konsultacji w zakresie chorób zakaźnych.
Tabela 2
[podobne: chirurg naczyniowy warszawa nfz, leczenie pijawkami cena, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Odszkodowania na rzecz Departamentu Medycyny i jego członków wydziału za nauczanie studentów medycyny i personelu domu cd”

  1. Alicja Says:

    Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

  2. Igor Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rezonans[...]

  3. Mr. Peppermint Says:

    Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz leczenie pijawkami cena olx nowa dęba